Vägmärken, vägräcken och portaler

Från beställning till montering - vi kan allt inom skyltteknik.

En helhetslösning inom skyltteknik

Vägmärken - parkeringsskyltar

Vi hjälper er med reparation, byte och nyuppsättning av vägmärken.
Exempel på åtgärder är sättning av fundament, stolpar och montering.

Räckesskador

Vi har erfarenheter av att hantera alla typer av räckesskador. Exempelvis skador på vajerräcken, gångräcken och smidesräcken.

Gatunamnsskyltar

Vi hjälper er med beställning, projektering och montering av gatunamnsskyltar.
Vi kan utföra det på stolpe eller fasad - allt utifrån era önskemål.

Fackverksportaler

Vi hjälper till med beställning, beräkning, reparation, underhåll samt montering av fackverkskonstruktioner.

Gatujour

Dygnet runt och året om erbjuder vi jourverksamhet för avvärjande av fara för tredje man. Exempelvis underhåller och åtgärdar vi nedfallna träd, vattenansamlingar och påkörda trafikanordningar.

Flaggor

Vi hjälper er med hissning och halning av flaggor, exempelvis vid nationella flaggdagar.

Sjövägsmärken

Vi erbjuder skyltning av sjövägmärken som görs från fastlandet.

Det här gör vi

Vägmärken

 • Dagligt driftunderhåll av vägmärken

 • Gång- och cykelvägvisning

 • Tillverkning och utsättning av gatunamnsskyltar

 • Skyltning vid evenemang

 • Jourverksamhet 24/7, året om

Vägräcken

 • Reinvesteringar

 • Lagning av räckesskador

Flaggor

 • Flaggning på alla flaggdagar

Vägportaler

 • Montage av vägportaler

 • Byte av lokaliseringsmärken

 • Byte av stålportaler till fackverkskonstruktioner

Avstängnings­material för säkra evenemang

Hyr avstängningsmaterial för säkra vägavstängningar vid exempelvis evenemang eller vägarbeten.

Hyr avstängningsmaterial

Kontakta en specialist på trafikanordningar

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Referensprojekt, Trafikanordningar

Vi har lång erfarenhet av trafikavstängningar och hjälper till såväl med planering och TA-planer som när det är dags att stänga av trafiken. Här kan du läsa mer om några av våra genomförda uppdrag.

Bakom varje händelse av dignitet står Svevia

Förutom ansvaret för att på ett säkert och effektivt sätt stänga av vägar och gator för kungliga korteger och politiskt tunga besökare så sköter Svevia utplacering av flaggstänger, vi hissar flaggorna och sköter logistik och utplacering av blomsterarrangemang.

Trafikanordningar, reparation Stallbackabron

Svevia fick uppdraget att sköta om alla trafikanordningar (TA) under renoveringsarbetet på Stallbackabronbron.

 Avstängning för folkfest, Ironman

Ironman i Kalmar är en folkfest, med ett publikhav på hundratusen åskådare, 3 000 tävlande och en bana längs allmän väg på 18 mil. Planeringen för trafikavstängningarna är minutiösa.

Säkerhet för löpare och åskådare, Midnattsloppet

När midnattsloppet går av stapeln i Stockholm och Malmö finns Svevia på plats för att sköta trafikanordningarna kring evenemanget.

Trafikavstängning vid Eurovision Song Contest

För att skapa en säker trafikmiljö för deltagare och fans vid Eurovision Song Contest i Stockholm 2016 skötte Svevia trafikavstängningarna åt Stockholm Stad.

Fler tjänster inom trafikanordningar

Svevia har lång erfarenhet av allt som krävs för att genomföra vägavstängningar i alla typer av trafikmiljöer på ett trafiksäkert sätt.

Skyltteknik

Från beställning till montering - vi kan allt inom skyltteknik. Vi tillhandahåller ett helhetserbjudande inom bland annat tillverkning och underhåll av skyltar, vägräcken och portaler.

Trafikomläggning vid evenemang

Vi hjälper till med säkerheten vid evenemanget. Vi sköter allt från logistik och planering för trafikomläggning till utplacering av flaggstänger och blomsterarrangemang. Allt för att säkerställa att arrangemanget genomförs så säkert som möjligt, samtidigt som trafik och viktiga samhällsfunktioner rullar.