Livsviktig kunskap på väg. Boka APV-utbildning.

Rusta dig för ett arbete på vägen. Och gör det online, när det passar dig bäst.

Beställ utbildning

Baskunskaper för arbete på väg

Med vår webbaserade APV-utbildning får du den grundkompetens som Trafikverket kräver i sina upphandlingar – de teoretiska baskunskaper du behöver för att få arbeta på väg inom det statliga vägnätet – Steg 1.1, 1.2 och 1.3.

Som Sveriges ledande driftentreprenör och efter oräkneliga arbetstimmar på landets vägar vet vi vilka utmaningar du kan ställas inför i ofta utmanande trafikmiljöer. Med rätt kunskap får du och dina kollegor en tryggare arbetsmiljö samtidigt som säkerheten ökar för trafikanterna.

Kunskap med mervärde

De insikter du får av oss kan du även ta med dig på andra jobb utanför Trafikverksuppdragen – på gator och torg, inom industriområden och när jobbet ska bli gjort på en enskild väg.

I slutänden handlar allt om att öka säkerheten och minska olyckstalen i trafiken. Så se till att du och dina kollegor vet vad som gäller och anmäl er till vår webbutbildning nu. Efter avslutad och godkänd utbildning får du ett intyg för genomförd kurs.

Tre steg mot ökad säkerhet – det här får du lära dig

Webbutbildningen är uppdelad i tre delar ­ Steg 1.1, 1.2 och 1.3, där varje steg tar cirka en timme.

Efter avslutad och godkänd utbildning har du de teoretiska kunskaper som krävs för Grundkompetens APV, allt utifrån följande kursupplägg:

1.1 Allmän grundkompetens

Efter utbildningen kommer du att:

 • Veta vilka skydds- och säkerhetsföreskrifter som gäller på arbetsplatsen och vad Trafikverket kräver.

 • Känna till hur en säker vägarbetsplats skapas.

 • Förstå sambanden mellan trafikstörande arbeten och trafikanternas behov av trafiksäkerhet och framkomlighet.

1.2 Grundkompetens för att framföra väghållningsfordon

Efter utbildningen kommer du att:

 • Kunna utföra väghållningsarbete och transporter trafiksäkert, enligt Trafikförordningen och dess föreskrifter.

 • Veta vilka trafikanordningar som är tillåtna på väghållningsfordon och vägmärkesvagn.

 • Undvika de risker som kan uppstå med passerande fordonstrafik.

 • Veta hur väghållningsarbete ska utföras enligt Väglag och Vägförordning.

 • Känna till relevanta delar av Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter (AFS).

 • Kunna tillämpliga delar i Trafikverkets regelverk för APV.

1.3 Grundkompetens för att utföra vägarbete eller liknande arbeten

Efter utbildningen kommer du att:

 • Ha allmänna kunskaper om Trafikförordningen, Vägmärkesförordningen och dess föreskrifter, och kunna specifikt de bestämmelser som gäller för arbetets utförande. Samt kunna Trafikverkets regelverk för aktuellt arbete.
  • Kunna undvika de risker som kan uppstå med passerande fordonstrafik.

  • Kunna ta emot instruktioner och utföra arbete som person med den högre Steg 2-kompetensen förmedlar.

  Utöver att tillägna dig ovan grundkunskaper har du ett personligt ansvar att komplettera utbildningen med den kompetens som krävs för att genomföra själv huvuduppdraget. Det kan handla om de anläggnings-, projekterings- eller servicearbete som är anledningen till att du behöver arbeta på vägen.

  Anmäl dig till Svevias APV-utbildning

  Nu ger vi dig och dina kollegor tillgång till Svevias APV-utbildning. Gör anmälan här så skickar vi över betalningsinstruktioner och inloggningsuppgifter nästkommande arbetsdag.

  Pris: 1495 kr

  Priset avser alla tre stegen (1.1 - 1.3) för en kursdeltagare exkl. moms.
  Utbildningen är tillgänglig i 60 dagar efter kursstart.


  Om du ännu inte bestämt dig och vill ha mer information? Kontakta mig:

  Johan Nordh
  TA-säljare
  johan.nordh@svevia.se
  076 135 15 01

  Anmälan till Steg 1.1, 1,2 och 1.3 för att få Grundkompetens APV:

  Några av våra tjänster

  Svevia har lång erfarenhet av allt som krävs för att genomföra vägavstängningar i alla typer av trafikmiljöer på ett trafiksäkert sätt.

  Trafikanordingsplan, planering och myndighetskontakter

  Med vår erfarenhet, bredd och kunskap kan vi ta ett närmast unikt helhetsgrepp för dina uppdrag. Vi har kompetens för att ta hand om alla behov, från planering och framtagande av trafikanordningsplaner till själva arbetet. Vi hjälper även till med tillstånd och myndighetskontakter.

  Hyr material för trafikavstängningar

  Hos Svevia kan du hyra avstängningsmaterial och skyddsanordningar för trafiksäkra vägavstängningar. Vi erbjuder olika typer av skyddsbarriärer och material för komplett skyltning. Dessutom har vi möjlighet att tillverka unika skyltar i vår egen skyltverksad. Självklart ställer vi ut materialet och avetablerar gör vi givetvis också.