Fräsning av asfalt

Svevia är i dag en av landets ledande entreprenörer inom asfaltfräsning.

Asfaltfräsning

Med innovationskraft och en modern maskinpark banar vi väg för kostnadseffektiva vägjobb, minskad miljöpåverkan samt nya tillämpningar för frästekniken. Vi är bland annat först i Sverige med att köra en maskin där fräsvalsen kan skjutas i sidled.

Med Svevia får du tillgång till ett samtrimmat gäng som vet vad som krävs för att fräsa fram det rätta underlaget då motorvägen ska asfalteras, när gator och torg får ny beläggning och när kraven på hållbara och kostnadseffektiva arbetsmetoder ökar. Vi har lång erfarenhet av fräsning av asfal - allt från gångbanor, motorvägar, flygfält, betongytor, travbanor till att göra jobb i hamnar och gruvor.

Först i Sverige med utskjutbar vals

Svevia arbetar över hela Sverige och anlitas för såväl de riktigt stora fräsuppdragen som de mindre jobben.

Vi har maskiner för alla användningsområden – oavsett om det handlar om plan- och lådfräsning av Europavägar eller när vägföreningen behöver hjälp med att stabilisera och stärka befintliga bärlager.

Våra minsta fräsar tar sig fram på smala stadsgator, i villaområden och parkeringsdäck.

De större maskinerna fräser allt från små gator till hela motorvägsbeläggningar där det krävs hög kapacitet.

Svevia är dessutom ensamma i Sverige om att ha en maskin där fräsvalsen kan förskjutas i sidled, åt valfritt håll. Detta gör att vi kan komma riktigt nära exempelvis vägräcken – så nära som 90 mm. Både produktiviteten och säkerheten förbättras också av att vi inte behöver köra mot färdriktningen på mittseparerade sträckor. Det är bara att skjuta ut valsen där jobbet ska göras.

Specialister på fräsning av asfalt

Varje arbetslag har en gedigen erfarenhet av asfaltfräsning och är specialiserade på just den maskin som används vid varje enskilt tillfälle. Genom att dagligen arbeta med samma maskin är våra medarbetare specialister på att optimera resultatet varje enskilt uppdrag.

Det nära samspelet mellan människa och teknik har gjort att vi själva utvecklat våra maskiner för att göra dem ännu bättre - modifieringar som sedan applicerats av frästillverkaren i nya maskinmodeller. Vi har bland annat utrustat fräsar med extra mätsensorer som möjliggör ännu jämnare fräsresultat. Våra medarbetare har även tagit fram en dammsugarlösning som gör luften renare att andas för den som kör maskinerna. Dessutom har vi tillsammans med frästandstillverkaren provat ut nya fräständer med diamantspetsar, vilket ger en perfekt fräsyta i kombination med förhöjd produktivitet.

Infräsning för miljön

För lågtrafikerade vägar ger infräsning av gammal beläggning betydande miljövinster. Den befintliga ytan fräses ned till granulat och blandas med nytt material vartefter vägen beläggs med kall eller halvvarm asfalt. Transportbehovet minskar samtidigt som entreprenören slipper varmhållningen av asfaltmassan. Överblivet granulat kan även vara en råvara vid nytillverkning av asfalt.

Återanvänd granulatet

Materialet som vi fräser upp krossas direkt och kan även återanvändas på andra sätt. Till exempel kan det användas som bärlager. Ur ett miljö- och kostnadsperspektiv är det extra fördelaktigt att återvinna granulatet till ny asfalt. Något som görs i våra mobila och stationära asfaltverk. Genom att återvinna asfalten tar vi således till vara på det stenmaterial och det bindemedel som finns i granulatet, vilket är särskilt positivt då detta är ändliga resurser.

Det här gör vi

Frästekniken kan användas för en rad olika tillämpningar, ofta i oväntade sammanhang. Utifrån dina krav och önskemål gör vi en behovsanalys och tar fram ett kostnadsförslag.

Det här gör vi alltid

 • Behovsanalys

 • Metodval/specifikationer

Det här och mer därtill erbjuder vi

 • Planfräsning

 • Lådfräsning

 • Skarvfräsning

 • Kantfräsning

 • Fräsning för kanalisation

 • Infräsning av granulat/ny ballast

 • Sågning

 • Djuplådor för kantsten

 • Utförande med maskinstyrning

 • Uppfräsning av hela beläggningstjockleken

 • Friktionsfräsning för hala beläggningar

Kontakta oss

Arbetschef:

Victor Bergkvist
070-3531535
victor.bergkvist@svevia.se

Beställning:
010-4581890

Våra asfaltverk

Via våra asfaltverk kan vi försörja hela Sverige med asfaltsmassa. Svevias asfaltsanläggningar ligger strategiskt placerade för att vi ska kunna erbjuda dig kostnadseffektiva och säkra leveranser av asfalt.

Våra asfaltverk

Fler tjänster inom asfaltering

Ska du lägga ny asfalt, förstärka en grusväg eller laga en befintlig beläggning? Inom Svevia har vi byggt upp en hel industri för att möta dina behov.

Tankbeläggning

Tankbeläggning i form av Y1B, JIM och infräsning av makadam är ett kostnadseffektivt, snabbt och klimatsmart beläggningsalternativ för medel- och lågtrafikerade vägar.

Vägmarkering

Ingen väg är komplett utan vägmarkering. De vita vägmarkeringarna är en viktig del av vägen, de leder, informerar och varnar trafikanterna. På Svevia kan vi allt inom linjemålning av vägar, gator och andra ytor. Vi åtar oss uppdrag över hela landet.