Bergförstärkning, sprängning & bergrensning

Allt inom berg och tunnlar

Allt inom berg och tunnlar

Vi utför bland annat sprängningsarbeten, bergförstärkningsuppdrag och skrotning och bergrensning.

Sprängning

Vi utför de flesta typer av sprängningsarbeten. Våra borriggar & personal klarar de flesta typer av uppdrag i västra och södra Sverige.

Bergsförstärkning

Bultar gjuts in i block som inte kan eller bör skrotas ned. Bultarna utgörs i regel av armeringsstål i olika längder och dimensioner. I vissa fall krävs förspända bultar. Då fästs bulten i fast berg och spänns sedan upp mot bergsytan.

Skrotning och bergrensning

Skrotning och bergrensning utförs för att minimera risken för nedfallande sten och block vid produktion och drift av bergsansläggningar.

Arbetet utförs på naturliga bergsslänter såväl som sprängda bergsskärningar och tunnlar. Vid nyproduktion kombineras ofta traditionell handhållen skrotning med maskinell bergrensning.

Det här gör vi

Bergsprängning

 • Vi utför de flesta typerna av sprängningsarbeten i Väst och Syd, medlem i BEF ( Bergsprängnings Entreprenörernas Förening )

 • Spräckning med snigeldynamit

 • Hydralisk spräckning

 • Strossning av tunnlar

Bergförstärkning

 • Bultning

 • Montering av Bergnät

 • Skälvborrande stag

 • GWS stag

 • Uppspänning

 • Cementinjektering

 • Vattenförlustmätning

 • Betongsprutning

Bergsklättring

 • Borrning med rep

 • Bergskrotning med rep

Järnvägen

 • Bomknackning, skrotning, förstärkning, strossning

 • Har ramavtal med Trafikverket

Vägar

 • Ramavtal med Trafikverket

Tunnlar

 • Järnvägstunnlar

 • VA-tunnlar

 • Vägtunnlar

Kontakta oss

Carl Magnusson

Platschef
carl.magnusson@svevia.se
072-715 68 98

Jan-Ove Engström

Platschef
jan-ove.engstrom@svevia.se
070-685 19 85

Max Westling

Arbetsledare
max.westling@svevia.se
070-239 01 83

Göran Rönnblom

Platschef
goran.ronnblom@svevia.se
070-371 23 64

Referensprojekt - Bergförstärkning, sprängning & bergrensning

Läs mer om några av de projekt vi utfört.

Förstärkningsåtgärder för ökad säkerheten längs väg 675

Svevia har på uppdrag av Trafikverket utfört bergsförstärkningsåtgärder för att reducera riskerna för bergras längs väg 675 vid Ulvesund i Ljungkile.

Reparation och förstärkning av bergbroar

Reparation och förstärkningsåtgärder av 3 stycken bergtunnlar på Malmbanan för STAX 32,5, ingående arbeten var bland annat:

Reparation av Sagåtunnlarna, Västerås

Svevia reparerade under 2018 Sagåtunnlarna. Arbetet innefattade bland annat bergförstärkning, skrotning, utförande av bergbult och injektering av tunnelportal.

Reparation av Chalmerstunneln

Projektet innefattade reparation av Chalmerstunneln, södra röret.

Fler tjänster inom grundläggning

Vi har lång erfarenhet av komplicerade grundläggningsuppdrag. Läs mer om vad vi kan erbjuda.

Kvalitet och geoteknik

Svevia har gedigen erfarenhet av att planera och utföra grundläggningsarbeten med hög kvalitet.

Betongkonstruktioner

Vi konstruerar, anlägger och gjuter olika stödmurar, broar, tunnlar, fundament, kajer och andra betongkonstruktioner när områden ska exploateras.