Reparation av Chalmerstunneln

Artikel bild

Fakta

KATEGORI

Bergförstärkning

BESTÄLLARE

Trafikkontoret Göteborgs stad

ENTREPRENADFORM

Utförande­entreprenad

FÄRDIGSTÄLLD

Vår/vinter 2016

Projektet innefattade reparation av Chalmerstunneln, södra röret och bestod bland annat av:

  • Bergförstärkning av tunneln och förskärning

  • Skrotning

  • Utförande av bergbult

  • Frostisolering med dränmatta och sprutbetong

  • Vattenbilning och injektering av tunnelportal