Förstärknings­åtgärder för ökad säkerheten längs väg 675

Artikel bild

Fakta

KATEGORI

Bergförstärkning

KUND

Trafikverket

KONTRAKTSUMMA

8 miljoner kronor

PROJEKTTID

2018 - 2019

Svevia har på uppdrag av Trafikverket utfört bergsförstärkningsåtgärder för att reducera riskerna för bergras längs väg 675 vid Ulvesund i Ljungkile.

I området förekommer ett högt bergsparti med flera riskområden som benämns Näsan, Limpan och Tavelformade block. Detta har åtgärdats genom att installera linstag från etableringsyta ovanför släntkrönet i de största blocken. Mycket av de andra bergarbetena som skrotning och bultning av bergbult, GWS stag och pc-bult har utförts av klättrare och konventionellt bergarbete från lift.

I och med bergsförstärkningsåtgärderna sänktes även vägen på en sträcka av ca 250 meter norr om näsan. Svevia har utfört sprängning, skrotning, bultsättning och asfaltering.