Anläggning av hamn och kaj

Vi på Svevia har bred erfarenhet av att utföra projekt i marin miljö som innehåller spontnings- och pålningsarbeten.

Helhetsansvar för er hamnanläggning

Vid nybyggnation eller renovering av hamnar, kajer och andra marina anläggningar ingår i stort sett alltid grundläggningsarbeten. Arbeten i dessa miljöer innebär utförandemässiga utmaningar och inte sällan måste man ta fram en projektunik lösning. Därför blir vi gärna involverade så tidigt som möjligt i processen, för att kunna ta fram den optimala lösningen ur ett kvalitets- och kostnadsperspektiv.

Vi lägger grunden för större hamnar och mindre kajer

Svevia har all den kompetens som krävs för att bygga såväl stora som små hamnanläggningar. större och mindre hamnanläggningar. Vi ser till att tillhörande lyftanordningar, kranräls, traverssystem och uppställningsplatser får en grundläggning som tål upprepad belastning, år efter år.

Vi har även anpassade lösningar för mindre utsatta kajer – småbåtshamnar, pirer, sjöpromenader och större brygganläggningar

Vi lägger grunden under ytan

På Svevia har vi den kunskap och teknik som krävs för att ta projekten från start till mål. Vi gräver, spontar, pålar och gjuter – på land och i vatten. När så krävs går vi ned med dykare och undersöker konstruktioner och befintlig grundläggning

När vi har hela bilden klar för oss kan vi ta fram färdiga konstruktionslösningar – direkt eller via ledande teknikkonsulter.

Vi bygger erosionsskydd

I takt med att fartygen blir allt större ökar erosionen av våra stränder. Utefter farleder och extra utsatta områden bygger vi olika typer av erosionsskydd för att minimera de skador som svallvågor förorsakar.

Kontakta oss

Grundläggning syd

Västra Götaland, Östergötland, Jönköping, Kronoberg,
Halland, Skåne, Kalmar, Blekinge, Gotland

Johan Andersson
Arbetschef, grundläggning
070-251 04 37
johan.y.andersson@svevia.se

Grundläggning norr

Värmland, Örebro, Södermanland, Stockholm, Västmanland, Uppsala,
Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten

Jan Axelsson
Arbetschef, grundläggning
070-566 60 61
jan.axelsson@svevia.se

Referensprojekt, grundläggning

Vi är specialister på arbeten inom grundläggning, pålning och spontning och grundlägger för alla typer av bygg- och anläggningsprojekt – oavsett var i Sverige du befinner dig. Läs mer om några av de projekt vi utfört.

Svevia beredde mark när Gekås Ullared byggdes ut

När populära Gekås Ullared skulle byggas ut förberedde Svevia markområdet.

Svevia beredde mark för The Winery Hotel

Strax utanför Stockholm lade Svevia grunden för landets första vinhotell, The Winery Hotel. Uppdraget omfattade schaktning, grundförstärkning, gjutning av hotellets bottenplatta, och finplaneringen och var värt ca 33 miljoner kronor.

Grundläggning av SEB:s nya kontor

Svevia utförde alla grundläggningsarbeten för SEB:s nya kontor i kvarteret Pyramiden vid Arenastaden i Stockholm.

Grunden till framtidens Norrköping

På skör och geotekniskt utmanande mark förvandlas industriområdet i Norrköpings hamn till en inspirerande plats fylld med grönska, bostäder och arbetsplatser. I samverkan med NCC och Norrköpings kommun lägger Svevia en stabil grund för en stad i förvandling.

Västberga industrikvarter

Svevia utförde saneringssarbete, grundläggnings- och markarbete samt platsgjutna betongarbeten för tre industribyggnader i Västberga. Arbetet pågick 2018 till 2020.

Förberedelser för nytt bostadsområde i Järfälla

Svevia utförde alla förberedande arbeten inför byggandet av det nya bostadsområdet Ormbacka i Järfälla.

Fler tjänster inom grundläggning

Vi har lång erfarenhet av komplicerade grundläggningsuppdrag. Läs mer om vad vi kan erbjuda.

Bergförstärkning och sprängning

Allt inom berg och tunnlar. Vi kan bland annat utföra sprängning, bergförstärkning, skrotning och bergrensning.

Betongkonstruktioner

Vi konstruerar, anlägger och gjuter olika stödmurar, broar, tunnlar, fundament, kajer och andra betongkonstruktioner när områden ska exploateras.