Spont

Slagen spont, Berlinerspont eller Borrad tätspont - på Svevia har vi stor erfarenhet av att utföra olika typer av spontning.

Vad är spontning?

Spontning utförs vanligtvis för att hålla ”jordmassor” på plats då du av utrymmesskäl eller annan orsak inte kan arbeta med slänter. Svevia erbjuder flera olika typer av spontlösningar, anpassat utifrån dina behov.

Olika typer av spontning

Slagen spont

Vi utför både permanenta och temporära sponter och driver dessa med Movax, frihängande vibrohejare eller slagningsutrustning. Sponter utförs vanligtvis med stålplankor som dimensioneras efter behov. Vi hyr även ut stålspont, läs mer om det här

Berlinerspont

Då det är block, byggrester eller andra hinder i backen som gör att vi ej kan slå konventionell spont kan Berlinerspont vara ett alternativ. Vi genomför slagning av balk eller borrning av stålrör. Utfackning utförs med trä eller plåt med hjälp av erfarna smeder.

Borrad tätspont

Detta är en relativt ny metod där krav på vattentäthet eller estetik föreligger. Vi har god erfarenhet av denna metod där stålrörspålar med påsvetsade spontlås bildar en kontinuerlig pålvägg med hög beständighet.

Med fokus på säkerheten

Genom kontinuerlig samplanering med beställare och sidoentreprenörer säkertställer vi att riskerna minimeras när vi utför spontningsarbeten. Vår ambition är att vara ledande i arbetet med att utveckla branschen i en säker riktning.

Kontakta oss

Grundläggning syd

Västra Götaland, Östergötland, Jönköping, Kronoberg,
Halland, Skåne, Kalmar, Blekinge, Gotland

Johan Andersson
Arbetschef, grundläggning
070-251 04 37
johan.y.andersson@svevia.se

Grundläggning norr

Värmland, Örebro, Södermanland, Stockholm, Västmanland, Uppsala,
Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten

Jan Axelsson
Arbetschef, grundläggning
070-566 60 61
jan.axelsson@svevia.se

Referensprojekt, grundläggning

Vi är specialister på arbeten inom grundläggning, pålning och spontning och grundlägger för alla typer av bygg- och anläggningsprojekt – oavsett var i Sverige du befinner dig. Läs mer om några av de projekt vi utfört.

Svevia beredde mark när Gekås Ullared byggdes ut

När populära Gekås Ullared skulle byggas ut förberedde Svevia markområdet.

Svevia beredde mark för The Winery Hotel

Strax utanför Stockholm lade Svevia grunden för landets första vinhotell, The Winery Hotel. Uppdraget omfattade schaktning, grundförstärkning, gjutning av hotellets bottenplatta, och finplaneringen och var värt ca 33 miljoner kronor.

Grundläggning av SEB:s nya kontor

Svevia utförde alla grundläggningsarbeten för SEB:s nya kontor i kvarteret Pyramiden vid Arenastaden i Stockholm.

Grunden till framtidens Norrköping

På skör och geotekniskt utmanande mark förvandlas industriområdet i Norrköpings hamn till en inspirerande plats fylld med grönska, bostäder och arbetsplatser. I samverkan med NCC och Norrköpings kommun lägger Svevia en stabil grund för en stad i förvandling.

Västberga industrikvarter

Svevia utförde saneringssarbete, grundläggnings- och markarbete samt platsgjutna betongarbeten för tre industribyggnader i Västberga. Arbetet pågick 2018 till 2020.

Förberedelser för nytt bostadsområde i Järfälla

Svevia utförde alla förberedande arbeten inför byggandet av det nya bostadsområdet Ormbacka i Järfälla.

Fler tjänster inom grundläggning

Vi har lång erfarenhet av komplicerade grundläggningsuppdrag. Läs mer om vad vi kan erbjuda.

Pålning

Svevia erbjuder säkra pålningsarbeten med hög kvalitet, med pålar i stål, betong och trä.

Uthyrning av tillfällig spont och balk

Vi erbjuder uthyrning av tillfällig spont och balk i Göteborg- och Stockholmsområdet.