Exploatera med betong

Vi konstruerar, anlägger och gjuter olika stödmurar, broar, tunnlar, fundament, kajer och andra betongkonstruktioner när områden ska exploateras.

En betong­konstruktion som bär

 • Stödmurar och fundament
  Vi har stor erfarenhet av olika metoder och tekniker för att skapa stödmurar och fundament – för att säkra arbetsplatser eller skapa terrasseringar och murar för det färdiga området.

 • Broar och tunnlar
  Ibland behövs det överdäckningar, broar och tunnlar för att öka
  tillgängligheten i ett område. Vi har all den kompetens som krävs att bygga det som krävs.

 • Kajer
  Det byggs allt mer i sjönära lägen. Vi renoverar och förstärker gamla kajanläggningar för bättre bärighet eller bygger helt nya.

Betongkonstruktioner – på land och i vatten

Vi är en av landets ledande anläggningsentreprenörer inom väg- och brobygge. Den kunskapen är en stor tillgång när vi bygger betongkonstruktioner, stödmurar, terrasseringar, kranplatser, kajanläggningar och strandpromenader i och omkring exploateringsområden. Vi bygger också broar, ramper och betongtunnlar – allt för att öka tillgängligheten till exploateringsområdet – under och efter bygget.

Våra geotekniker har full koll på hur de byggtekniska egenskaperna i underlaget påverkar grundläggningen och dess livslängd. Hur olika lager jord, lera, berg, sand och grus inverkar på utförandet. Beroende på last gör vi de förstärkningsarbeten som krävs – allt för att undvika erosion, ras och skred. Vi schaktar, gräver, pålar och spontar när så krävs.

Betong som du vill ha den

Vi formsätter, armerar och gjuter alla typer av betongkonstruktioner. Vi vet vilken sammansättning och vilket betongrecept som ger bäst livslängd och vad som fungerar i olika situationer. En kajanläggning i en utsatt havsmiljö kräver en annan lösning än en konstruktion som placeras på torra land.

Vårt servicekoncept

Ett samarbete med oss innebär att vi kommer ut till dig och gemensamt kommer överens om uppdragets omfattning.

Det här kan vi hjälpa dig med

 • Behovsanalys

 • Geoteknisk analys

 • Konstruktion/specifikation/metodval

 • Grävning

 • Schaktning

 • Pålning

 • Spontning

 • Diverse markarbeten

 • Betonggjutning

Kontakta oss

Grundläggning syd

Västra Götaland, Östergötland, Jönköping, Kronoberg,
Halland, Skåne, Kalmar, Blekinge, Gotland

Johan Andersson
Arbetschef, grundläggning
070-251 04 37
johan.y.andersson@svevia.se

Grundläggning norr

Värmland, Örebro, Södermanland, Stockholm, Västmanland, Uppsala,
Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten

Jan Axelsson
Arbetschef, grundläggning
070-566 60 61
jan.axelsson@svevia.se

Referensprojekt, grundläggning

Vi är specialister på arbeten inom grundläggning, pålning och spontning och grundlägger för alla typer av bygg- och anläggningsprojekt – oavsett var i Sverige du befinner dig. Läs mer om några av de projekt vi utfört.

Svevia beredde mark när Gekås Ullared byggdes ut

När populära Gekås Ullared skulle byggas ut förberedde Svevia markområdet.

Svevia beredde mark för The Winery Hotel

Strax utanför Stockholm lade Svevia grunden för landets första vinhotell, The Winery Hotel. Uppdraget omfattade schaktning, grundförstärkning, gjutning av hotellets bottenplatta, och finplaneringen och var värt ca 33 miljoner kronor.

Grundläggning av SEB:s nya kontor

Svevia utförde alla grundläggningsarbeten för SEB:s nya kontor i kvarteret Pyramiden vid Arenastaden i Stockholm.

Grunden till framtidens Norrköping

På skör och geotekniskt utmanande mark förvandlas industriområdet i Norrköpings hamn till en inspirerande plats fylld med grönska, bostäder och arbetsplatser. I samverkan med NCC och Norrköpings kommun lägger Svevia en stabil grund för en stad i förvandling.

Västberga industrikvarter

Svevia utförde saneringssarbete, grundläggnings- och markarbete samt platsgjutna betongarbeten för tre industribyggnader i Västberga. Arbetet pågick 2018 till 2020.

Förberedelser för nytt bostadsområde i Järfälla

Svevia utförde alla förberedande arbeten inför byggandet av det nya bostadsområdet Ormbacka i Järfälla.

Fler tjänster inom grundläggning

Vi har lång erfarenhet av komplicerade grundläggningsuppdrag. Läs mer om vad vi kan erbjuda.

Kvalitet och geoteknik

Svevia har gedigen erfarenhet av att planera och utföra grundläggningsarbeten med hög kvalitet.

Uthyrning av tillfällig spont och balk

Vi erbjuder uthyrning av tillfällig spont och balk i Göteborg- och Stockholmsområdet.