ASEA 3, Västberga industrikvarter, Etapp 1

Artikel bild

Fakta

BESTÄLLARE

Söderport Väst AB c/o Sagax AB

ENTREPRENADFORM

Totalentreprenad

ENTREPRENADSUMMA

Fakta

FÄRDIGSTÄLLD

Sept 2019 (hus 73 och 74)

Maj 2020 (hus 71 inkl. finplanering)

Svevia utförde saneringssarbete, grundläggnings- och
markarbete samt platsgjutna betongarbeten för tre
industribyggnader i Västberga. Arbetet pågick 2018 till 2020.

Omfattning

Entreprenaden omfattade saneringsarbete, mark- och VA-arbeten, förstärkningsarbeten och betongarbeten för industrimark och industribyggnader. Utförandet avser ett parkeringshus, en trafiksnurra i tre plan samt en huskropp för lokaluthyrning till ca 19
olika hyresgäster.

Entreprenaden omfattade även finplanering med planteringar, montering av trappor, L-stöd och räcken samt beläggning och linjemålning.

Mängder

  • Ca 15 000 m³ sanering och återfyllnad

  • Ca 2 500 m³ bergschakt

  • Ca 630 borrade stålpålar

  • Betongarbete för grundplintar, grundsulor och pålplintar

  • Ca 17 500 m² grundläggning för byggnader

  • Ca 14 500 m² m hårdgjorda ytor

  • Ca 1 500 m² vegetationsytor

Referens:

Björn Strömberg
Projektledare

072-253 32 07
bjorn@abbyggbesked.se

Projektorganisation:

Jim Kihlman
Platschef, Svevia

070-296 14 15
jim.kihlman@svevia.se

Robert Fröjd
Arbetsledare, Svevia

070-231 27 01
Robert.frojd@svevia.se