Grunden till framtidens Norrköping

Artikel bild

Fakta

ORT

Norrköping


 

ENTREPRENADFORM

Strategisk partnering

 

PROJEKTÅR

Start 2019 - Svevias uppdrag avslutas troligen under 2022

 

SAMARBETSPARTNERS

Norrköpings kommun och NCC

 

BESTÄLLARE

NCC


 

KOSTNAD

Totalt värde på beställningar av Fas 2: Ca. 130 miljoner (HD1, HD2, HD4 samt HD8,2)

På skör och geotekniskt utmanande mark förvandlas industriområdet i Norrköpings hamn till en inspirerande plats fylld med grönska, bostäder och arbetsplatser. I samverkan med NCC och Norrköpings kommun lägger Svevia en stabil grund för en stad i förvandling.

Grundläggningsuppdraget för Norrköpings nya stadsdel, Inre hamnen, tillhör de mer omfattande i Svevias historia. Sedan markarbetet påbörjades i april 2020, ansvarar Svevia för grundläggningsarbetet vid byggnation av en 700 meter lång kaj, utifrån vilken ett flertal kanaler (cirka 550 meter vattendrag) ska anläggas. Över kanalerna ska dessutom ett antal broar byggas, som naturligtvis måste vara fast förankrade i grunden.

Ett unikt och utmanande projekt

Att bygga en helt vattennära stadsdel från grunden kräver kompetens, tålamod och en vansinnig mängd pålar och spontplankor, säger Johan Andersson, arbetschef för Svevias division anläggning, i Linköping som menar att projektet är både unikt och utmanande.

- Vi använder flera olika grundläggningsmetoder och många krävande konstruktioner. Marken håller inte alltid för att schakta och bygga på. Vi har installerat spont och använt både borrade och slagna pålar för att hålla tillbaka jord och förstärka en kaj. Arbetet har krävt väldigt många pålar och så grova spontplankor som AZ 40 är vardagsmat i det här projektet, ler Johan.

Samverkansprojekt tillsammans med
kommunen och NCC

Inre hamnen är ett stort stadsutvecklingsprojekt i flera etapper som totalt beräknas pågå under cirka 10 års tid. Byggherre är Norrköpings kommun och tillsammans med huvudentreprenören NCC sökte man under 2019 en partner för ett stort och komplext grundläggningsuppdrag. Under senhösten samma år stod det klart att det var Svevia som fick förtroendet att ingå i samverkansentreprenaden, tillsammans med kommunen och NCC.

─ Vi började med att delta i projekteringsmöten för metoder och materialval för byggnation av kajen, vars konstruktion Ramböll ansvarat för. För kanalerna om 550 meter krävs spont och vi tog gemensamt fram grundkonstruktioner för bästa resultat. Det var full fart från start och så har det fortsatt under hela processens gång, säger Johan.

Projektering och utförande

Sedan slutet av 2019 har Svevia varit en del av både projektering och utförande för grundläggningen av Inre hamnen. En viktig del i uppdraget är att hitta de smartaste och mest prisvärda lösningarna för projektets många olika moment. Är det något man kan vara säker på med geoteknik, så är det att man aldrig kan vara riktigt säker på hur marken beter sig.

─ Vi har hela tiden jobbat hårt för att hitta metoder som förbättrar både budget och resultat. Vi har försökt torrlägga vissa partier med hjälp av spont istället för att jobba med dykare. Vi har fyllt med finsingel på 60 meters djup, istället för med betong osv. Jag upplever att både vi, kommunen och NCC har delat ett mycket aktivt engagemang för nya idéer under hela resans gång, säger Johan.

Ömsesidig förståelse och tålamod

Ett delat engagemang och en ömsesidig förståelse för vad som är bäst för projektet präglar samarbetet i Inre hamnen. Att lyssna på varandra och ge alla yrkesgrupper svängrum är i det närmaste ett krav för att lyckas med arbete som utförs vid ett så pass känsligt område. Samverkansformen gör att det finns utrymme att utföra insatser i rätt skede och inte behöva stressa för att hålla en exakt budget inom en viss tid.

─ När det handlar om geoteknik och ingrepp nära djupt vatten måste vi vara lyhörda och tålmodiga. Vi gör saker under lång tid och trots noggranna förberedelser och mätningar kan vi inte vara helt säkra på hur jorden rör sig. Området är hårt utsatt för väder och vind, vi måste ofta avvakta nästa steg innan vi vet att det är säkert att fortsätta, förklarar Johan.

Tillsammans förändrar vi Norrköping

Med stor respekt för varandras kompetens styr Norrköpings kommun, NCC och Svevia projektet mot ett gott slutresultat. Det är nämligen bara slutresultatet som räknas. De egna loggorna läggs bort och de eventuella problemen längs vägen, reder man ut tillsammans. Johan menar att samverkansformen passar särskilt bra för den här typen av komplexa och tidskrävande projekt.

─ När samverkan fungerar som det ska är det fantastiskt och här funkar det verkligen. Vi har bra sammanhållning, en fin dialog och en stor öppenhet. Kommunen har många tekniskt kunniga representanter involverade och NCC gör ett kanonjobb. Tillsammans förändrar vi Norrköping, från grunden.