Artikel bild

Svevia fortsätter som vägentreprenör i Vimmerby

Svevia fortsätter göra vägarna säkra och framkomliga inom driftområde Vimmerby. Totalt handlar det om cirka 1230 kilometer väg, varav 750 kilometer är grusväg.

På uppdrag av Trafikverket fortsätter Svevia som vägentreprenör på det statliga vägnätet. Kontraktet sträcker sig över fyra år med möjlighet till ytterligare två optionsår.

– Som entreprenör sköter vi det löpande vägunderhållet inom driftområdet. Vintertid betyder det framför allt att vi halkbekämpar och plogar snö. Närheten till kusten gör att just snöläget snabbt kan variera. Det är inte ovanligt med så kallade snökanoner och kraftiga snödrev. En kuperad terräng gör också att halkbekämpningsåtgärder är en viktig del av vinterväghållningen, säger Pär Edgren, Svevia.

I kontraktet ingår beredskap året om och dygnet runt. Väder, nederbörd och väglag bevakas dygnet runt med data från väg- och väderdata, meterologiska tjänster men också friktionsmätning och ockulära inspektioner.

– Förutom framkomlighet på vintervägar sköter vi även allt löpande underhåll. Det handlar egentligen om det mesta som finns inom vägområdet som till exempel diken, vägtrummor, påkörda skyltar eller räcken som behöver ersättas. Under barmarksäsongen sker underhållet av områdets grusvägar, säger Pär Edgren.

Driftområdet som ligger i den norra delen av Kalmar län sträcker sig mer eller mindre över kommunerna Högsby, Hultsfred, Mönsterås, Nybro, Oskarshamn, Vimmerby samt Västervik. Det är ett medeltrafikerat vägnät som korsas av ett flertal riksvägar. Smala och krokiga vägar dominerar landsbygden. Sommartid gör turismen att trafikmängden ökar kraftigt.

Kontraktet är värt cirka 42 miljoner kronor per år.

Presskontakt