Artikel bild

Svevia bygger för mer dricksvatten till Stockholm

På uppdrag av Stockholm Vatten och Avfall ska Svevia bygga ut vattenverket i Norsborg med nya långsamfilter. Utbyggnaden sker för att utöka kapaciteten och säkra vattenförsörjningen i Stockholm. Kontraktet är en samverkansentreprenad och är värt cirka 250 miljoner kronor.

– Det här är ett framtidsprojekt. Tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall bygger vi infrastruktur för både nuvarande och framtida invånares behov av långsiktigt hållbar försörjning av dricksvatten i Stockholm, säger Rodrigo Gebrie, Svevia.

Uppdraget omfattar två delar med en anläggnings- och en installationsentreprenad för nya långsamfilter. Det är sandfyllda betongkonstruktioner där vattnet filtreras i ett av flera steg som utgör vattenreningsprocessen i ett vattenreningsverk.

– Vi ska bygga och ansluta sex stora långsamfilter i form av betongbassänger med tillhörande ventilkammare. Bassängerna är 2,6 meter djupa och har ett mått på 68x33 meter. Arbetet innebär omfattande mark- och grundläggningsarbete samt betongkonstruktioner. Uppdraget omfattas även av förläggning av yttre vatten och avlopp (VA) med dimensioner upp till 1 200 millimeter, samt installation av rör-, el- och styrsystem inklusive driftsättning. En av utmaningarna i projektet är att ansluta de nya delarna till det befintliga vattenverket utan att störa pågående verksamhet, säger Rodrigo Gebrie.

Svevias samarbete med Stockholm Vatten och Avfall startade under hösten då projektering och planering av projektet inleddes. Under mars har Svevia påbörjat det omfattande schaktningsarbetet för att bereda plats för den nya utbyggnaden. Hela projektet ska vara klart under sommaren 2027.

– Vi och Stockholm Vatten och Avfall har ett bra samarbete med en öppen och tillitsfull kommunikation. Det är ett arbetssätt som vi på Svevia verkligen uppskattar, att i nära dialog med vår kund bygga långsiktigt hållbar infrastruktur.

Presskontakt