Artikel bild

Svevia söker unga talanger

Inom de närmaste åren planerar Svevia att ytterligare utöka sina marknadsandelar och behöver därför rekrytera ett stort antal nya medarbetare. En del av det rekryteringsarbetet sker genom Svevias traineeprogram, en långsiktig satsning som under 10 år framgångsrikt rekryterat många av de unga talanger som idag arbetar i bolaget som specialister och ledare.

– Det är hård konkurrens om kompetensen i branschen och på Svevia arbetar vi på flera sätt med att hitta nya medarbetare i en rad olika yrkesroller, där traineeprogrammet är en viktig strategisk del av det rekryteringsarbetet, säger Ewa Faglöv, HR-chef på Svevias division Anläggning.

För Svevia handlar traineeprogrammet inte enbart om att rekrytera utan också om att bolaget vill berikas av traineernas kompetens och erfarenheter.

– Du blir direkt en del av ett team där varje individ bidrar med sina unika kompetenser. Vi arbetar också med det vi kallar dubbelt mentorskap – det betyder att du som trainee får en högre chef som mentor som betraktar dina kunskaper och ditt perspektiv som ett viktigt bidrag. Vår organisation och ett transparant arbetssätt med korta beslutsvägar gör att du även som nyrekryterad trainee kan vara med och påverka och förändra, säger Ewa Faglöv.

Svevias traineeprogram pågår i 12 månader. Sedan placeras respektive trainee i en ordinarie befattning.

– Under programmet får du möjlighet att ta del av hela Svevias affärskedja, samtidigt som det formas en personlig utvecklingsplan som matchas efter intressen och geografisk placering. Att vara trainee är förmodligen ett av de bästa sätten att påbörja sin yrkeskarriär i branschen. De närmaste åren på Svevia kommer dessutom att bli spännande, då vi har som ambition att tillsammans med nya och befintliga kunder växa på marknaden, avslutar Ewa.

Ansökningsperioden till Svevias traineeprogram pågår från 9 januari till 19 februari. Intresseanmälan kan göras redan nu på svevia.se/trainee.

Arbetsmarknadsdagar som Svevia i år kommer att närvara på:

Karriärum − Tekniska Högskolan i Jönköpings årliga näringslivsdag
BAM − byggnadsingenjörernas arbetsmarknadsdagar vid Linköpings Universitet, Campus Norrköping
VARM – Chalmers årliga arbetsmarknadsmässa i Göteborg
Uniaden – Umeå universitet
Lava KTH − Samhällsbyggnadssektionens arbetsmarknadsdag (Kungliga tekniska högskolan i Stockholm)

Presskontakt