Artikel bild

Svevia förbättrar vägar i Värmland

Under sommaren kommer Svevia att förbättra vägytan på flera av de mer lågtrafikerade vägarna i Värmland med tankbeläggning. Totalt handlar det om en sammanlagd yta på 525 000 kvadratmeter.

– Den här sommaren kommer vi bland annat till väg 26 och 62 men även flera sträckor runt om i området. Det är en blandning av sträckor som ska lagas och förbättras men även helt beläggas med tankbeläggning. Det är en energi- och kostnadseffektiv metod som lämpar sig på vägar som belastas av upp till 3000 fordon per dygn, vilket motsvarar ungefär 85 procent av hela Sveriges vägnät, säger John Larsson, Svevia.

Tankbeläggning kan utföras på olika sätt men den huvudsakliga principen är att bindemedel (bitumen) och stenmaterial blandas på plats, på vägen. Den kan användas för att justera ojämnheter, för att lägga en ny slityta på vägen eller för att lägga på en helt ny beläggning på en grusväg.

– Metoden minskar klimatpåverkan då den både är energieffektiv och kräver färre miljöbelastande transporter, säger John Larsson.

Kontraktet som utförs på uppdrag av Trafikverket är värt drygt 12 miljoner kronor. Svevia kommer även att utföra liknade förbättringsåtgärder i Norrbotten, Västerbotten, Jönköping, Kalmar och Göteborg.

Presskontakt