Artikel bild

Västerås stad väljer Svevias klimatsmarta asfalt med lignin

När två av stadens gång- och cykelbanor ska få ny beläggning väljer Västerås stad asfalt med inblandning av lignin, ett bindemedel som är en restprodukt från skogsindustrin. Totalt ska Svevia lägga 2,2 kilometer cykelväg i Västerås med den klimatsmarta asfalten.

– Det är framsynta och pålästa kunder som Västerås stad som är med och driver på utvecklingen av metoder med mindre negativ miljöpåverkan i vår bransch. När vi i Västerås lägger 940 ton asfalt där det traditionella oljebaserade bindemedlet bitumen delvis ersätts med lignin så betyder det en minskad CO2 påverkan med 93% motsvarande 19,6 ton CO2, säger Markus Josefsson, Svevia.

Han berättar att asfalten dessutom består av en hög andel återvunnen asfalt som tillverkas i Svevias asfaltverk i Läggesta där uppvärmningen drivs av helt fossilfri energi.

Lignin är en produkt från skogsindustrin, en polymer som ingår i växters cellväggar och som ger virket dess styvhet och mekaniska styrka. Egenskaperna gör att lignin kan ersätta en del av det oljebaserade bindemedel som finns i asfalt, bitumen.

Förra året var Svevia först med att genom storskalig produktion av klimatsmart asfalt med lignin lägga en 1, 7 kilometer lång sträcka i Håbo. Tidigare teststräckor som lags bland annat i Gnesta har visat sig hålla mycket hög prestanda.

– Hittills ser det faktiskt ut som att den klimatsmarta asfalten kan ha en högre prestanda än traditionell asfalt och det vore ju fantastiskt eftersom mindre underhåll också är en miljö- och effektivitetsvinst. Det känns både motiverande och roligt att få en sådan här beställning och vara med att bidra till minskad negativ miljöpåverkan, säger Markus Josefsson.

För ytterligare information:
Markus Josefsson, platschef, Svevia, tfn; 073 – 845 92 08
Mattias Andersson, produktspecialist, asfalt, Svevia, tfn; 070-589 34 20

Presskontakt