Artikel bild

Svevia sköter underhållet av vägarna i Västra Värmland

Snöröjning, halkbekämpning och sommarvägunderhållet på det allmänna vägnätet i Västra Värmland, kommer under minst fyra år till att skötas av Svevia. Totalt handlar det om 1 049 kilometer väg, varav 310 kilometer är grusväg.Från och med första september när Svevias nya kontrakt startar, döper Trafikverket om driftområdet från Arvika till Västra Värmland. Samtidigt blir driftområdet något större.

– Driftområde Västra Värmland gränsar mot Norge och har ett vägnät och en geografi som till stora delar präglas av mycket skogsmark och glesbygd. Vägarna trafikeras förutom av de boende i området också av en hel del tung trafik i form av industritransporter. Den ökande handeln från grannarna i väst märks också i trafikmängden. Det stora trafikstråket är väg 61 mellan Charlottenberg och ner till trakterna mot Kil, säger Mattias Svedberg, Svevia.

Svevias uppdrag är att vintertid snöröja och halkbekämpa vägarna. Under barmarksäsongen utförs underhåll och förbättringar på vägarna och i vägområdet. Det kan till exempel vara att sopa vägarna på våren, ta hand om vägskador, vägräcken, vägtrummor och dikeslänter.

– Området tillhör en sådan härlig del av Värmland som alla borde få uppleva. Här finns gott om smultronställen bland de många vattendragen. Vi ser framemot att fortsätta sköta om vägarna här i samarbete med våra leverantörer, säger Mattias Svedberg, Svevia.

Svevia ansvarar också för vägunderhållet i det intilliggande driftområdet Sydvästra Värmland. Kontraktet sträcker sig över fyra år med möjlighet till två års option och är värt cirka 40 miljoner kronor per år.

För ytterligare information kontakta:
Mattias Svedberg, arbetschef, Drift Väst, Svevia, tfn; 010 – 458 19 69

Presskontakt