Artikel bild

Svevia sköter om gatorna i Vallentuna

Från och med första oktober påbörjar Svevia en ny kontraktsperiod som driftentreprenör för Vallentuna kommun. Kontraktet omfattar vägunderhåll samt mindre anläggningsarbeten i anslutning till väg- och gatumiljön.

Enkelt uttryckt är Svevias uppdrag att hålla Vallentuna kommuns vägar och gator trevliga och tillgängliga. Vintertid innebär det framför allt halkbekämpning, snöröjning och bortforsling av snö. Under andra tider på året behövs andra åtgärder som till exempel sandsopning på våren. Kontraktet omfattar även mindre anläggningsarbeten i anslutning till väg- och gatunätet.

– Listan på små anläggningsarbeten som löpande behöver utföras i en kommun kan göras lång. Det kan till exempel vara en busshållplats eller refug som behöver byggas om eller ett nytt övergångsställe som ska anläggas. Andra exempel kan vara schaktarbeten, anläggning av dagvattenledningar, byta ut en sliten vägtrumma, nyanlägga eller bygga om en lokalgata eller cykelbana, fixa trottoarer och kantsten, säger Sina Amani, Svevia

Kontraktet är värt cirka 10 miljoner kronor per år. Det startade den första oktober och sträcker sig över två år med möjlighet till ytterligare två optionsår.

– Vi har funnits på plats i Vallentuna under många år, känner väl till förutsättningarna och trivs i kommunen. Kontraktets omfattning formuleras av kommunen. När det sedan kommer till själva uppdraget planeras det i dialog med oss som entreprenör, vilket är något vi verkligen uppskattar säger Sina Amani.

För ytterligare information:
Sina Amani, entreprenadchef, Stockholm norra, division Drift, Svevia, telefon: 08-404 10 00


Presskontakt