Artikel bild

Svevia fortsätter sköta vägunderhållet i Uddevalla

Den kommande vintern och ytterligare minst tre vintrar till är det Svevia, som på uppdrag av Trafikverket, kommer att sköta vägunderhållet inom driftområde Uddevalla.

Uppdraget omfattar totalt 928 kilometer väg, där E6 och riksväg 44 är områdets största trafikleder. E6 har en trafikbelastning på cirka 10 000 fordon per dygn. På Riksväg 44 passerar cirka 14 000 fordon per dygn.

– Stora delar av vägunderhållet i området präglas i allra högsta grad av västkustklimat med fukt, nederbörd och vindar som kommer in från havet. Men det finns också delar av området där topografin ser annorlunda ut, och klimatet förändras helt. Det är inte ovanligt att vi röjer snö och bekämpar halka kring Hedekas och Vassbo, samtidigt som vägarna vid kusten har barmark, säger Mattias Svedberg, Svevia.

I uppdraget ingår även vägunderhållet på öarna Orust, Ängö, Flatö och Lyr.

– Där samarbetar vi med lokala vägentreprenörer på samma sätt som vi gör inom hela driftområdet.

I uppdraget ingår att året om och dygnet runt se till att vägnätet underhålls på det sätt som Trafikverket formulerat i kontraktet för basunderhåll väg. Vintertid handlar det mest om vintervägunderhåll, snöröjning och halkbekämpning. Övrig tid på året utförs arbeten som till exempel att laga vägskador, sopa, röja växtlighet från diken och vägbankar, göra översyn på vägtrummor, vägräcken och annan utrustning som finns inom vägområdet.

Svevia som också idag innehar kontraktet för basunderhållet av vägarna inom Uddevalla, ansvarar även för vägunderhållet på de intilliggande driftområdena Trollhättan och Västra Bohuslän.

Kontraktet för driftområde Uddevalla sträcker sig över fyra år, med möjlighet till två optionsår och är värt cirka 45 miljoner kronor per år.

För ytterligare information kontakta:
Mattias Svedberg, arbetschef, Drift Väst, Svevia, tfn; 010 – 458 19 69

Presskontakt