Artikel bild

Svevia förbättrar vägarna i Västerbotten

Svevia ska på uppdrag av Trafikverket förbättra flera mil väg genom Västerbotten under den kommande sommaren. Totalt handlar det om cirka 55 kilometer väg som ska få en ökad standard.

Uppdragen omfattar ny asfaltbeläggning men också underliggande markarbeten för att öka bärigheten. I början av juni kommer arbetet på att starta och pågå under hela sommaren bland annat längs E12.

– Vi ska utföra tre större uppdrag för Trafikverket. Det handlar om att lägga ny asfalt på E12 längs sträckan mellan Tärnaby och Umansjö samt vid vägskälet mot Forsmark inklusive väg 1132 och 1100 i anslutning till själva byn Forsmark. Vi ska också utföra vägförstärkning och lägga ny asfalt på sträckan mellan Kristineberg och Åkroken, säger Patrik Höglund, Svevia.

Vägförstärkningen innebär åtgärder för ökad bärighet på sträckan genom att förstärka själva vägkonstruktionen med nytt förstärkningslager och nytt bärlager. Minst två vägtrummor längs sträckan ska också ersättas.

– Det är klassiska vägunderhållsåtgärder för att långsiktigt skapa en hållbar och robust infrastruktur, ett behov som är stort här i Västerbottens inland, säger Patrik Höglund.

Uppdragen är tillsammans värda cirka 80 miljoner kronor.

Presskontakt