Artikel bild

Marcus Dahlberg ny arbetschef på Svevia i Linköping

Svevia har rekryterat Marcus Dahlberg som arbetschef i Linköping inom division Anläggning. Arbetschefsområdet verkar i huvudsak inom geografin Jönköpings och Östergötlands län.

– Jag ser stora möjligheter i att utveckla vår närvaro ytterligare på marknaden inom regionen Östergötland, Kronoberg och Jönköping, där Marcus Dahlberg kommer att utgå ifrån. Marcus erfarenhet av att arbeta i samverkansprojekt är intressant och att han väljer att komma till oss på Svevia är mycket glädjande, säger Per Höglund, divisionschef Anläggning.

Marcus Dahlberg är utbildad civilingenjör inom väg och vatten och har under sin yrkesverksamma tid arbetat i en rad olika roller som platschef, entreprenadingenjör och senast som biträdande arbetschef på Veidekke, där han främst arbetat i projekt i Stockholmsregionen.

– Jag känner mig glad och entusiastisk över möjligheten att bli en del av Svevia. Det ska bli spännande att sätta sig in i verksamheten, lära känna medarbetarna och fortsätta utveckla arbetschefsområdet som driver flera spännande projekt. Som ledare vill jag utveckla verksamheten tillsammans med medarbetarna. Min tro är att om vi tillsammans formulerar hur den utvecklingen ska se ut, så skapas arbetsglädje men också det engagemang som behövs för att vi ska nå framgång, säger Marcus Dahlberg

Marcus Dahlberg tillträdde sin tjänst den 14 februari, 2022.

Svevias arbetschefsområde Anläggning Linköping har under de senaste åren varit en stark aktör i regionen med flera framgångsrika projekt. Tidigare arbetschef Johan Andersson fortsätter arbeta inom bolaget som arbetschef för specialenheten Grundläggning.

Svevia division Anläggning bygger nya vägar och bygger om befintliga. Även grundläggning, markarbeten, vindkraft och miljörelaterade uppdrag inom marksanering tillhör kärnverksamheten. Divisionen driver hela eller delar av infrastrukturprojekt från projektering och planering till utförande.

För ytterligare information kontakta:
Per Höglund, divisionschef Anläggning, telefon: 08-404 10 45

Presskontakt