När vägarna översvämmas är det Svevia eller någon annan av Trafikverkets vägentreprenörer som står i frontlinjen för att förebygga olyckor och skador på vägar och infrastruktur.

Med översvämmade vägar som uppdrag

När oväder och omfattande nederbördsmängder orsakar stora trafikstörningar är det ofta Svevias personal som står i frontlinjen. Som Trafikverkets vägentreprenör är uppdraget att så långt det går att förebygga olyckor och förhindra skador på vägen.

Sedan början av augusti när ovädret Hans drog in över Sverige har det varit stort medialt fokus på hur olika delar av landet drabbats av ovädret. Bland annat i Hallsberg har vattenflödena varit höga.

– Vi har haft flera översvämningar vilket gjort att vi har fått stänga av på tre ställen: väg 529 vid Östansjö, 594 vid Skyllberg och från riksväg 49 mot riksväg 50 där vägen är lite nersänkt då den går genom en tunnel. Men det har sjunkit undan relativt fort så vi har kunnat öppna upp igen. Väg 205 Askersund-Laxå är den plats där läget fortfarande förvärras. Den ligger vid en sjö där det är mycket tillflöden och vattnet fortsätter att höjas, säger Emil Ivansson, arbetsledare på Svevia som är vägentreprenör på Trafikverkets basunderhållskontrakt i Hallsberg

– Grusvägarna har tagit mycket stryk. Exakt hur omfattande skadorna är vet vi inte riktigt eftersom det inte funnits tid att inspektera hela vägnätet, men det har kommit rapporter om hur det går bäckar genom flera grusvägar.

Emil berättar också att det även för två år sedan var översvämningar i området och att Trafikverket efter det valde att investera i ett par åtgärder för att förbättra avrinningen vid stora nederbördsmängder som dikningsåtgärder, brunnar och större vägtrummor. En satsning som man nu ser gett resultat.

Vädret har sin egen agenda

Från Svenstavik i Jämtland rapporterar platschef Magnus Kristoffersson om avstängning samt förebyggande åtgärder i byn Överhogdal efter E45.

– Vädret har sin egen agenda och då gäller det att stå på tå och vara beredd för att kunna stänga av, göra omledningar och utföra förebyggande arbeten för att minska skadorna på vägen. I takt med att vattennivåerna steg i ån Hoan och prognosen förutspådde mer nederbörd har vi under två dygn stängt av E45:an. Trafiken har fått ledas om och med hjälp av grus har vi byggt en vall för att hjälpa vattnet att hålla sig på rätt sida och inte svämma ut över vägbanan alltför mycket. Även kontroll av tillhörande vägtrummor samt vägbron över Hoan utfördes under dessa dygn.

– Vår roll är att vara Trafikverkets förlängda arm och utför de åtgärder som behövs, givetvis i dialog med vår projektledare på Trafikverket.

Så står det i kontraktet vid krissituation

Mikael Friedner, kalkylchef på Svevia förklarar att det i Trafikverkets basunderhållskontrakt finns en formulering som handlar om just krissituationer. Den lyder:

Vid kris-, beredskaps- eller krigssituationer, d.v.s. då föreskriven status inte kan upprätthållas på grund av extrema väderleksförhållanden, extrema trafiksituationer, naturkatastrof eller krigsberedskap, på egen eller närliggande entreprenad, har beställaren rätt att ensidigt besluta om erforderlig förändring av entreprenörens åtagande och omfördelning av resurser, t.ex. till annat basunderhållsområde.”

– Den här typen av arbeten blir alltid tilläggsbeställningar – det är alltså inget som automatiskt ingår i vårt uppdrag eftersom Trafikverket inte i förväg kan förutse att sådana här situationer kommer att uppstå. Därför finns det också en formulering om tilläggsbeställningar där det står att vi som entreprenör är ”skyldig men inte berättigad, att under entreprenadtiden utföra sådana ÄTA-arbeten som föreskrivs av beställaren” Det betyder att om Trafikverket vill att ett tilläggsarbete ska utföras så måste den entreprenör som har kontraktet utföra det. Vi kan alltså inte säga att vi inte vill göra det, men samtidigt kan Trafikverket välja att anlita en annan entreprenör att utföra till exempel ett oplanerat utbyte av en vägtrumma, säger Mikael Friedner.

Från Malung berättar Svevias platschef Nils Hållén att läget är betydligt lugnare än förväntat.

– Vi har frågat oss vad det är som är så kaotiskt. Visst är det mycket vatten men det har varit mycket lugnare än jag förväntat och mina mer erfarna kollegor har varit lugna som filbunkar. Det enda som hänt hittills är en vägtrumma som flöt iväg ovanför Malung men det åtgärdade vi direkt.

Fakta:
Skillnad mellan varning för översvämning och varning för höga flöden

Översvämningsvarningar:

  • När det finns risk för skada på infrastruktur såsom vägar och byggnader.
    Översvämningar vid sjöar och vattendrag sker till följd av mycket nederbörd eller snösmältning. SMHI utfärdar varningar för översvämning vid sjöar och vattendrag om känsliga objekt som vägar och byggnader riskerar att översvämmas.
  • Gäller enbart vattendrag men kan medföra översvämning

Varning för höga flöden:

  • Höga flöden medför höga strömningshastigheter i vattendrag och kan innebära fara för personer som befinner sig i vattendraget.
  • Det kan också medföra översvämning om vattendraget bräddar över sina gränser.

    Källa: SMHI

Text: Marie Karlsson