Artikel bild

Svevia tryggar broarna i Västernorrland

Under de närmaste tre åren kommer Svevia att sköta underhållet av Västernorrlands 827 broar på det statliga vägnätet. Kontraktet omfattar både inspektion, underhåll och löpande reparationer, och är värt cirka 38 miljoner kronor.

– Brokonstruktioner slits långsamt ner av det dagliga slitaget från trafiken men också av vägsalt, föroreningar, väder och vegetation. Löpande underhåll gör att broarna håller längre vilket är bra för både miljön och samhällsekonomin. Ytterst handlar det förstås om att broarna ska hålla en hög och trafiksäker standard, säger Marie-Louise Nordén, Svevia.

Kontraktet sträcker sig fram till och med 2025 och utförs på uppdrag av Trafikverket som också styr vilka åtgärder som behöver göras.

– Uppdraget omfattar även akuta skador som till exempel att laga ett påkört broräcke. När det uppstår skador som påverkar trafiksäkerheten kan det ibland vara riktigt korta puckar. Men vi har lång erfarenhet av att både bygga och underhålla brokonstruktioner, och har en hög beredskap för alla typer av skador som kan uppstå, säger Marie-Louise Nordén.

I Västernorrlands kuperade och vattenrika geografi finns flera välkända och klassiska broar som Högakustenbron, Sundsvallsbron, Sandöbron och Alnöbron.

– Högakustenbron och Sundsvallsbron är båda så tekniskt avancerade brokonstruktioner att de har separata underhållskontrakt. Svevia har även dessa kontrakt, men de ingår alltså inte det här kontraktet, som är Trafikverkets mer övergripande kontrakt för så kallat integrerat brounderhåll, säger Marie-Louise Nordén.

För mer information
Marie-Louise Nordén, entreprenadchef, Svevia, telefon; 0611 – 442 35

Presskontakt