Artikel bild

Ökade kostnader belastar resultatet

Svevias rörelseresultat för tredje kvartalet uppgick till 102 miljoner kronor (168). Det försämrade kvartalsresultatet beror dels på lägre projektmarginaler samt ökade kostnader i basunderhållen i division Drift, dels på projektnedskrivningar och ökade kostnader i division Anläggning. Den totala orderingången uppgick till 1,2 miljarder kronor (2,5), att jämföra med föregående år då ett stort vindkraftsprojekt registrerades i perioden. Orderstocken var fortsatt hög och uppgick till 12,6 miljarder kronor (11,7).

– Effekten av en stark efterfrågan på anläggningsmarknaden har motverkats av den ökande konkurrensen och de stora prisökningarna på insatsvaror. Svevias tillväxt avstannade i tredje kvartalet på grund av färre pågående projekt och minskad orderingång i division Anläggning. Samtidigt har det höga kostnadsläget påverkat marginalerna i våra kontrakt inom division Drift, säger Joachim Hallengren, tf vd och koncernchef.

Under kvartalet genomfördes den årliga medarbetarundersökningen där Svevias index för ambassadörskap Employee Net Promotor Score (eNPS) uppgick till 31 (33) vilket visar på ett fortsatt högt engagemang bland medarbetarna.

– Jag är övertygad om att det höga engagemanget hos våra medarbetare är en viktig tillgång för Svevia i en utmanande tid, avslutar Joachim Hallengren, tf vd och koncernchef.

För mer information:
Joachim Hallengren, tf vd och koncernchef, 08-404 10 00
Kristian Karlsson, CFO, 08-404 10 00

Presskontakt

Sofia Eriksson, Kommunikationschef

08 - 764 23 79

sofia.eriksson@svevia.se