Artikel bild

Sveviachef får stipendium för mångfaldsarbete

Mathilda Scott, koncernHR-chef på Svevia, belönas med Byggchefernas Lars Bergqvist-stipendium. Syftet med stipendiet är att genom goda exempel som andra kan använda i sin vardag inspirera och uppmuntra för en ökad jämställdhet och mångfald inom samhällsbyggnad. Och på så sätt göra samhällsbyggnad till en bransch för alla.

– Jag är stolt över att Svevia uppmärksammas för vårt arbete med jämställdhet och mångfald. Det är ett bevis på att vi är på rätt väg. Att forma en inkluderande arbetsplats handlar inte bara om respekt för människors olikheter, det är lika viktigt att ta tillvara människors olika perspektiv och bakgrunder. I dag vet vi att machokulturen inom byggbranschen äventyrar säkerheten, stänger ute människor och gör företag mindre lönsamma. För Svevia är en inkluderande arbetsplats en förutsättning för framgång, säger Anders Gustafsson, vd och koncernchef på Svevia.

Byggchefernas motivering till att Mathilda Scott är årets stipendiat lyder:
Mathilda Scotts arbete med att utforma ett utbildningsprogram, baserat på resultatet av det Machoindex som Svevia tagit fram, är föredömligt. Genom att utbilda företagets alla 2 200 chefer och medarbetare i normer, attityder, kompetensbaserad rekrytering och inkluderande kommunikation kan ökad medvetenhet hos var och en av medarbetarna skapa en arbetsplatskultur präglad av jämställdhet och mångfald.

– Att driva kulturarbete som främjar mångfald och skapar en inkluderande arbetsplats bygger på samarbete. Vi har många i Svevia som är med och driver denna förändring och jag känner en enorm stolthet över allt vi hittills har åstadkommit tillsammans. Jag är också glad över att Svevia kan agera förebild i dessa viktiga frågor och att det uppmärksammas brett. Vi vill vara med och skapa en förändring i branschen och jag hoppas nu att fler företag vill vara med på den resan, säger Mathilda Scott.

Om stipendiet:
Med start 2019 delar stiftelsen Lars Bergqvist ut ett årligt stipendium om 60 000 kr. Stipendiet delas ut till en eller flera personer som genomfört eller ska genomföra åtgärder som ökar jämställdhet eller mångfald i samhällsbyggnadssektorn.

Läs mer på www.byggcheferna.se/stipendium

Presskontakt