Artikel bild

Kraftigt ökad orderingång, stabilt resultat och starkt kassaflöde i det fjärde kvartalet

Svevia kan summera ett framgångsrikt år i en utmanande omvärld. För helåret ökade rörelseresultatet till 422 miljoner kronor (377). Under fjärde kvartalet redovisade Svevia ett stabilt rörelseresultat om 108 miljoner kronor (126). Orderingången ökade kraftigt under perioden till 2,2 miljarder kronor (1,5). Det operativa kassaflödet förbättrades och uppgick till 538 miljoner kronor (457).

– Vi går stärkta ur ett för Svevia mycket händelserikt år. Nämnvärt är att division Industri har stärkt sin position och fördubblat rörelseresultatet för helåret. Svevia är en stabil och konkurrenskraftig aktör på den svenska marknaden och vi går in i 2023 med fyllda orderböcker och en stark finansiell ställning, säger Anders Gustafsson, vd och koncernchef i Svevia.

Orderingången för koncernen ökade till 2,2 miljarder kronor (1,5) i kvartalet, där samtliga divisioner i koncernen har bidragit till ökningen. Orderstocken uppgick till 10,3 miljarder kronor (8,6) vid kvartalets utgång, vilket är det högsta värdet någonsin vid ett årsslut.

– Genom ett antal strategiska vägval har Svevia varit väl positionerat för att möta årets utmaningar, mycket tack vare en tydlig specialistinriktning och ett professionellt inköpsarbete. Svevia har kunnat erbjuda konkurrenskraftiga produkter och tjänster med hög kvalitet. Därigenom har vi ett högt förtroende hos våra kunder – något som visar sig i en stark orderingång, kraftigt ökad omsättning och stabilt rörelseresultat, avslutar Anders Gustafsson, vd och koncernchef.


För ytterligare information:

Anders Gustafsson, vd och koncernchef, 08-404 10 00
Tobias Bjurling, CFO, 08-404 10 00.

Ta del av Svevias finansiella rapporter

Presskontakt

Sofia Eriksson, Kommunikationschef

08 - 764 23 79

sofia.eriksson@svevia.se