Artikel bild

Svevia byter broar på E4 vid Dragon Gate

På uppdrag av Trafikverket ska Svevia ersätta två vägbroar vid trafikplats Mehedeby, längs E4 mellan Gävle och Uppsala. De två broarna byts ut för att öka broarnas kapacitet och höja trafiksäkerheten. Projektet startar under oktober och ska vara klart under hösten 2024.

– Det är två broar på E4 som passerar över länsväg 291 alldeles intill det välkända riktmärket Dragon Gate, som behöver ersättas. Tiden och en ständigt ökande trafikmängd gör att broarnas kapacitet behöver höjas till bärighetsklassen BK4 (fordon upp till 74 ton), berättar Moritz Kolmar, Svevia.

Förutom konstruktion och anläggning av de två broarna omfattar uppdraget även anläggning av omledningsväg samt rivning av de befintliga broarna.

– Brokonstruktionerna kommer att byggas vid sidan om E4 på väg 291. När de är klara kommer E4 under 30 dagar att stängas av för rivning av de befintliga broarna, lansering av de nya broarna samt återställningsarbete.

Även om E4 stängs av så är bedömningen att trafiken inte kommer att påverkas då trafiken kommer att ledas förbi via trafikplatsens på- och avfartsramper.

– Däremot kommer trafiken på väg 291 att påverkas då sträckan förbi vår arbetsplats kommer att begränsas till ett körfält med trafiksignal. Det gör vi för att skapa en trygg trafiksituation, men också för att vi ska få plats att jobba och för att ur ett arbetsmiljöperspektiv skapa en rimlig distans mellan vår arbetsplats och trafikmiljön, avslutar Moritz Kolmar.

Kontraktet är värt cirka 61 miljoner kronor.

Presskontakt