Artikel bild

Svevia bygger cirkulationsplats på Orust

Vid Tegneby på Orust kommer trafiksäkerheten att förbättras avsevärt. På uppdrag av Trafikverket anlägger Svevia en cirkulationsplats, pendelparkering och bussterminal.

– Tidigare har det varit både svårt och riskfyllt att från korsande väg 740 som trafikant ta sig ut på väg 178 som är en genomfartsled här på Orust. Det är verkligen en motiverad ombyggnad och ett välplanerat projekt där vi tillsammans med Trafikverket har en öppen dialog om metod och materialval, säger Fredrik Lundvall, Svevia.

Förutom att öka trafiksäkerheten vill Trafikverket underlätta för pendling med kollektivtrafik till och från Orust. Projektet omfattar därför även en ombyggnation av intilliggande bussterminal och pendelparkering.

– Projektet utförs på västkusten, mitt på Orust med åkermark i alla riktningar. Förutom att det är en friskt blåsig miljö så består marken i princip bara av lera. För att undvika sättningar i väg- och anläggningskonstruktionerna använder vi leca som är ett stabilt och lättviktigt fyllnadsmaterial.

Anläggningsarbetet pågår samtidigt som trafiken över Orust förväntas rulla på.

– Svevias specialister på trafikanordningar finns på plats för att säkerställa att trafikanterna uppmärksammar vägarbetet, skapa trafiksäkerhet och samtidigt skydda arbetsfordon och kollegor som arbetar på projektet.

Till hösten kommer den nya trafiklösningen att vara klar och belagd med ny asfalt. Projektet sträcker sig från januari till november 2023 och är värt cirka 21 miljoner kronor.

För mer information:
Fredrik Lundvall, projektchef, Svevia, telefon: 072 – 204 01 47

Presskontakt