Artikel bild

Ökad omsättning med förbättrat resultat i tredje kvartalet

Svevia fortsätter att växa lönsamt och såväl nettoomsättning som rörelseresultat förbättrades i kvartalet. Rörelseresultatet för perioden uppgick till 141 miljoner kronor (137) och ackumulerat stärktes resultatet jämfört med föregående år till 251 (213) miljoner kronor. Resultatet för rullande tolv månader uppgick till 376 miljoner kronor. Ökningen genererades främst i division Drift som ökade sin omsättning med en förbättrad marginal. Orderstocken var fortsatt hög och uppgick till 10,0 miljarder kronor (10,4).

– Svevia är starkt rustat för att möta dagens utmaningar med ökade priser samt brist på råvaror och komponenter. Vi ser fortsatt en stor efterfrågan på våra produkter och tjänster, säger Anders Gustafsson, vd och koncernchef.

Orderingången för koncernen var på samma nivå som föregående år och uppgick till 1,2 miljarder kronor (1,2) i kvartalet. Divisionerna Drift och Industri ökade sin orderingång medan den minskade hos division Anläggning.

– Det är våra kompetenta medarbetare som skapar förutsättningar för vårt goda resultat. I vår nyligen genomförda medarbetarundersökning ökade vårt index för ambassadörskap med fem enheter till 31, högt över branschsnittet. Svevias starka orderstock, goda resultat och engagerade medarbetare gör oss till en konkurrenskraftig aktör och attraktiv arbetsgivare på drift- och anläggningsmarknaden, avslutar Anders Gustafsson, vd och koncernchef.

För mer information:
Anders Gustafsson, vd och koncernchef, 08-404 10 00
Tobias Bjurling, CFO, 08-404 10 00.

Läs hela rapporten här

Presskontakt

Sofia Eriksson, Kommunikationschef

08 - 764 23 79

sofia.eriksson@svevia.se