Artikel bild

Svevia förvärvar Asfaltbolaget

Svevia expanderar sin industri- och anläggningsverksamhet genom förvärv av Asfaltbolaget Sverige AB.

– Jag är mycket glad över att vi har förvärvat Asfaltbolaget. Bolaget passar väl in i Svevias värdekedja och ger oss möjlighet att expandera vår industri- och anläggningsverksamhet i södra Sverige. Genom förvärvet får vi tillgång till en strategiskt viktig bergtäkt samt nya kunder och marknader, säger Tomas Johansson chef division Industri, Svevia AB.

Asfaltbolaget Sverige AB är en komplett mark- och anläggningsentreprenör och utför asfaltering, markberedning och grävning för kabel, fjärrvärme samt vatten och avlopp. Bolaget har sitt huvudkontor i Karlskrona med etableringar i Växjö och Kalmar.

– Jag känner mig mycket nöjd över att Asfaltbolaget införlivas i Svevia, en stark ägare med tydliga ambitioner att fortsätta utvecklingen av verksamheten. Svevia är ett framåtriktat och expansivt företag och ger Asfaltbolaget möjlighet att växa i närliggande geografier som exempelvis Skåne där Svevia är etablerad. En annan fördel är Svevias stabila och långsiktiga ägare vilket skapar trygghet för våra medarbetares fortsatta utveckling och anställning, säger Åke Svensson, vd och delägare, Asfaltbolaget Sverige AB.

Förvärvet är villkorat av Konkurrensverkets godkännande.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Johansson, chef division Industri, Svevia AB, 0724-51 76 04

Presskontakt

Sofia Eriksson, Kommunikationschef

08 - 764 23 79

sofia.eriksson@svevia.se