Artikel bild

Svevia ny entreprenör för vägunderhållet i Gävle

Från och med den första september tar Svevia över vägunderhållet för de statliga vägarna inom Gävle driftområde. Kontraktet sträcker sig över fyra år med möjlighet till två års option.

Vägunderhållet utförs på uppdrag av Trafikverket och omfattar löpande underhåll året om och dygnet runt. Vintertid ligger fokus framför allt på halkbekämpning och snöröjning.

– I uppdraget ingår ständig beredskap för att göra vägarna säkra och framkomliga. Det är ett samhällsuppdrag – vi ser till att människor varor och transporter kommer fram. Vi utför löpande olika åtgärder för att säkra trafiksäkerheten, ombesörjer att skyltar sitter på plats, att vattnet kan passerar genom vägtrummor och röjer diken. Men det kan också vara akuta åtgärder som att ta bort nedblåsta träd eller andra hinder som ligger på vägen, säger Robin Svensson, Svevia.

Driftområde Gävle omfattar de statliga vägarna inom Gävle, Sandviken och Hofors kommungränser. Två stora trafikleder passerar genom området – E4 och E16 som ställer mycket stora krav på hög beredskap. Hela uppdraget omfattar cirka 970 kilometer väg. Geografiskt gränsar området till bland annat Bollnäs, Rättvik och Edsbyn där Svevia också sköter vägunderhållet.

– Självklart är det en fördel som gör att vi kan stötta varandra med resurser som kompetens och utrustning. I kontraktet ingår ständig beredskap. Med hjälp av olika typer av mätdata, modern teknik och meteorologiska tjänster bevakar vi väder, nederbörd och väglag.

Kontraktet startar den första september och är värt cirka 47 miljoner kronor per år.

Presskontakt