Artikel bild

Svevia fortsätter sköta vägarna i Blekinge

Under de närmaste fyra åren kommer Svevia att fortsätta sköta underhållet på vägarna i Blekinge på uppdrag av Trafikverket. Totalt är det 1 851 kilometer väg som ingår i uppdraget.

Vintertid handlar uppdraget framförallt om snöröjning och halkbekämpning. Sommartid utför Svevia löpande vägunderhåll, som till exempel att laga sprickor och hål i vägbanan, sköta om vägmärken, vägräcken, kantstolpar, viltstängsel och underhålla diken och trummor så att vatten kan rinna undan.

– Trots att Blekinge till ytan är ett ganska litet område rymmer det flera olika landskapstyper. Vi har både skärgård, öppna slätter, jordbrukslandskap, skogs- och inlandsmiljöer Förutom E22 som är områdets självklara pulsåder så har vi ett antal större städer med några riksvägar som leder norrut med lite större trafikintensitet, säger Pär Edgren, Svevia.

Som vägentreprenör ingår det att året om och dygnet runt bevaka väglaget, utföra löpande inspektioner och se till att vägarna är säkra och framkomliga. Dygnet runt finns beredskap.

– Utifrån olika system och vädertjänster får vi löpande rapporter om temperatur, väglag och nederbörd för området. Vintertid skickar vi ut halkbekämpnings- och snöröjningsresurser utifrån de krav som Trafikverket har ställt i kontraktet, men även sommartid finns det beredskap.

Vägnätet inom driftområdet består av 1 851 kilometer med i huvudsak belagda vägar, endast cirka 40 kilometer är grusväg. Kontraktet sträcker sig över fyra år med möjlighet till två års option och är värt cirka 59 miljoner kronor per år.

För ytterligare information kontakta:
Pär Edgren, arbetschef, Svevia, tfn; 010 – 458 19 19

Presskontakt