Artikel bild

Svevia utför underhåll av vägytor runt Jönköping och Kalmar

Under sommaren kommer Svevia att på uppdrag av Trafikverket utföra underhållsåtgärder av ytbeläggningen på flera sträckor inom Jönköping och Kalmar län. Arbetet utförs på delar av vägnätet som har en trafikbelastning som understiger 3 000 fordon per dygn.

– Den här typen av underhållsåtgärder är ett bra och kostnadseffektivt sätt att långsiktigt underhålla Sveriges vägar, säger John Larsson, Svevia.

Arbetet kommer att pågå under hela sommaren. Åtgärderna och omfånget på dem skiljer sig åt. På vissa sträckor utförs utjämning och mindre lagningar på ytbeläggningen medan andra sträckor får ett mer omfattande underhåll.

– Det vi utför är flera olika metoder för att skapa ett långsiktigt hållbart slitlager på vägens ytskikt. Det handlar om att stabilisera vägkroppens övre del med infräsning av nytt stenmaterial samt så kallad indränkning och tankbeläggning.

Tankbeläggning kan utföras på olika sätt men den huvudsakliga principen är att bindemedel (bitumen) och stenmaterial blandas på plats, på vägen. Den kan användas för att justera ojämnheter, för att lägga en ny slityta på vägen eller för att lägga på en helt ny beläggning på en grusväg.

– En stor fördel med tankbeläggning är att den ur ett energiperspektiv är betydligt mer effektiv än traditionell asfalt där både bindemedel och sten måste hettas upp. Det blir också mindre miljöbelastande transporter eftersom det finns betydligt fler grustäkter än asfaltverk i Sverige säger John Larsson, Svevia.

De två kontrakten är tillsammans värda cirka 25 miljoner kronor. Svevia kommer även att utföra liknade förbättringsåtgärder i Norrbotten, Västerbotten, Värmland och Göteborg.

Presskontakt