Artikel bild

Svevia bygger gång- och cykeltunnel i Täby

Täby kommun har gett Svevia uppdraget att bygga en nya gång- och cykeltunnlen under Bergtorpsvägen. Den nya tunneln kommer att skapa bättre trafiksäkerhet, ett smidigare trafikflöde och större tillgänglighet till den nya simhallen i området Täby Park.

– I dag finns ett övergångsställe med trafikljus på Bergtorpsvägen. Vårt uppdrag är att bygga en gång- och cykeltunnel vilken kommer underlätta framkomligheten, öka trafiksäkerheten samt minska köbildning. Samtidigt som vi utför betongarbetena för den nya tunneln, bygger vi också en pumpstation för spill- och dagvatten. En tillfällig väg kommer att byggas för att leda om trafiken förbi arbetet med tunneln, säger Moritz Kolmar, Svevia.

Uppdraget omfattar även anläggning av fler körfält på Marknadsvägen, en gång- och cykelväg söder om Marknadsvägen samt en ny busshållplats i närheten av den nya simhallen. I korsningen Marknadsvägen och Kemistvägen kommer trafiksignalen att byggas om. Svevia ska även utföra omläggning av ledningar för spill- och dagvatten, fjärrvärme, el och tele.

– Vi trivs i Täby. Det är en kommun som arbetar framsynt med planering av infrastrukturen och som har ambitionen att skapa trygga miljöer och hög tillgänglighet. Tidigare har vi byggt E18s Trafikplats Roslags-Näsby och Entreprenad E1 Västra Roslags-Näsby. Det är trevligt att vara tillbaka och samarbeta med kommunen, säger Moritz Kolmar.

Kontraktet är en utförandeentreprenad med konstruktionsansvar för bro, värt cirka 62 miljoner kronor. Projektets samtliga delar ska vara färdigställda under sommaren 2023.

För ytterligare information kontakta: Moritz Kolmar, arbetschef division Anläggning, Svevia. Telefon: 070-225 08 78

Presskontakt