Artikel bild

Svevia sanerar marken efter sockerbruk

På uppdrag av Staffanstorp kommun utför Svevia en omfattande schaktsanering inom stadens gamla sockerbruksområde där den nya stadsdelen Sockerstan växer fram. På område planeras ett bostadsområde. Marksaneringen ska vara klar i slutet av september.

Den ursprungliga råsockerfabriken i Staffanstorp anlades 1885 och var i drift till 1963 då den lades ned.

– Sockerbetor är ju en naturlig produkt, så det kanske är lätt att tänka att det inte borde vara några föroreningar vid ett sockerbruk. Men det är en gammal industri och på den tiden fanns inte dagens kunskap om föroreningar och inte heller något regelverk som begränsade hur ämnen som användes för rengöring och förädling skulle hanteras. Framförallt handlar det om föroreningar som PAH:er, metaller, arsenik och bly, säger Claes Dahrén, Svevia.

Innan saneringsentreprenaden startade har markområdet som ligger i centrala Staffanstorp, provtagits, analyserats och de olika massorna har delats in i olika klasser beroende på vilken grad av förorening som har identifierats. Totalt kommer Svevia att schakta ur cirka 70 000 – 75 000 ton schaktmassor.

– Inom området finns också flera stora betongkonstruktioner. Det är rester från bruksbyggnaden men också konstruktioner som användes vid rengöring, förädling och förvaring. Dessa ska vi demontera och frakta bort. Om det det visar sig att det finns betong som efter provtagning visar sig ha ingen eller låg nivå av föroreningar planerar vi att krossa materialet och använda det som en del av återfyllnaden av området, säger Claes Dahrén.

Marksaneringsentreprenaden startade under mars månad aoch ska vara avslutad i slutet av september i år. Kontraktet är värt cirka 38 miljoner kronor.

Presskontakt