Artikel bild

Berguvarna i Svevias täkt har fått ungar

I en av Svevias bergtäkt har det sedan några år tillbaka häckat ett berguvspar och i år har det åter blivit ungar. Svevias arbete i täkten anpassas för att inte störa berguvsfamiljen som i år har valt att häcka i en av de holkar som Svevia satt upp åt dem.

Det var för fyra år sedan som en inventerande ornitolog upptäckte att det häckade berguvar i en av Svevias bergtäkter. Berguven trivs på rasbranter och bergtäkternas konstruktion påminner om deras naturliga miljö.
Nu har berguvsparet för fjärde året i rad fått ungar. I år har två ungar observerats och ringmärkts.

– Många tänker att det är något negativt med en täkt, men vår närvaro här har skapat goda förutsättningar för berguven på flera sätt. Färre av berguvens naturliga fiender som till exempel grävlingar som gärna tar äggen eller ungarna är inte bekväma att vistas i aktiva täkter samtidigt som människors närvaro i täkten drar till sig kråkor och sorkar som berguven gärna fångar som föda, säger Andreas Wikström, råvaruansvarig på Svevia.
Berguven lägger sina ägg i slutet av vintern och på marken. Blir det för blött på platsen kan det hända att de slutar ruva och överger äggen.

– Första året hade de lagt sina ägg intill en stor stenbumling. För att ge berguven en mer skyddad plats att ruva på har vi byggt holkar som vi på inrådan från en ornitolog placerat ut på lämpliga ställen. En fördel med holkarna är också att det är mindre risk att vi av misstag stör berguvarna med vårt arbete, om vi vet var de håller till.

Andreas Wikström har vid tre tillfällen varit med och hjälp ornitologerna att ringmärka ungarna.

– De är så otroligt söta och har så fina och uttrycksfulla ansikten. Alla vi som arbetar i täkten har lärt oss massor av vårt samarbete med ornitologföreningen. Det är självklart för alla att anpassa arbetet för att inte störa dem, vi vakar noga så inga obehöriga tränger sig på dem och berguvarna är ett ständigt samtalsämne på luncher och fikaraster. De har verkligen blivit våra maskotar.

Att sätta upp holkar till berguvar är en av flera åtgärder som Svevia tillämpar i sina täkter för att värna biologisk mångfald.

– Berg- och stenmaterial är en förutsättning för att bygga hus, vägar och infrastruktur. När vi bryter berg blir det ett stort ingrepp i naturen som förändrar platsen för alltid. Det många inte känner till är att utöver att bryta berg så ingår det också i vårt uppdrag att värna om natur och miljö både när täkten är aktiv och i samband med att en täkt avetableras, alltså när verksamheten upphör. Det är inte ovanligt med just häckande fåglar. I vår täkt trivs även backsvalor och vi anpassar alltid vårt arbete för att inte störa dem, avslutar Andreas Wikström.

Andra exempel på åtgärder som Svevia tillämpar i täkter för att värna den biologiska mångfald är: skapa naturliga miljöer för bin, grod- och kräldjur, plantera kvävereducerande växter i dammar, så ängsblommor på bullervallar, utför försök att återetablera renlav.

Presskontakt