Artikel bild

Svevia lägger asfalt i Stockholms län

Under sommaren ska Svevia utföra beläggningsarbeten på flera vägsträckor inom Stockholms län. För att minimera trafikstörningarna kommer arbetet i huvudsak att utföras nattetid. Uppdraget är värt cirka 101 miljoner kronor.

Dagligt slitage på asfaltbeläggning gör att den ständigt behöver bytas ut eller underhållas. I sommar kommer Svevia på uppdrag av Trafikverket att lägga närmare 70 000 ton ny asfalt på cirka 800 000 kvadratmeter på det statliga vägnätet runt om i Stockholms län.

– Uppdraget omfattar hela skalan från de mindre vägarna i länets mest lågtrafikerade delar till Sveriges mest trafikintensiva trafikleder, Essingeleden och även Södra länken, säger Philip Öberg, Svevia.

För att så långt det är möjligt undvika att skapa störningar i trafiken utförs arbetet på de mest trafikerade lederna under nattetid.

– Redan under maj har vi avverkat de sträckor där arbetet kunde utföras dagtid. På de sträckor som återstår har vi restriktioner att arbetet enbart får utföras nattetid, säger Philip Öberg.

Att utföra utläggningsarbete med passerande trafik på motorväg är förknippat med stora risker. För att skapa en trafiksäker lösning för trafikanter och samtidigt trygga arbetsmiljön för vägarbetarna stängs arbetsområdet av och hastigheten anpassas.

– Det finns flera olika sätt att arbeta med trafiksäkra passager vid vägarbeten. Beroende av vägsträcka och trafiksituation kan vi använda omledning av trafik eller genom vägbommar, rödljus och lotsbilar på ett säkert sätt styra trafikflödet och se till att trafikanterna tryggt kan passera vår arbetsplats. Uppmaningen till alla som passerar våra och andra vägarbeten i sommar är att vara uppmärksam och iaktta stor försiktighet när ni passerar arbetsplatserna. Ytterst handlar det om att följa anvisningar, att samarbeta och visa hänsyn uppmanar Philip Öberg.

Presskontakt