Artikel bild

Svevia Norge AS ökar sin marknadsandel på Helgeland

Svevia stärker sin position och utökar sin marknadsandel på Helgeland med ett nytt kontrakt för vägunderhåll. På uppdrag av Nordland fylkeskommune går Svevia in som ny vägentreprenör för driftområde Helgelandskusten.

Från och med första september är det Svevia Norge AS som sköter drift- och underhåll av vägarna längs Helgelandskusten. Uppdraget omfattar alla fylkesvägar i kommunerna: Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega, Vevelstad, Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, samt delar av Hemnes och inkluderar flera öar. Vägnätet omfattar totalt 794 kilometer väg, varav 29 kilometer är gång- och cykelväg.

– Med Helgelandskusten i vår portfölj så har nu Svevia Norge AS driften av alla fylkesvägar och riksvägar på Helgeland. Vi har i dag driftområde Mosjøen, Mo i Rana, E6 Helgeland nord og E6 Helgeland sør på Helgeland. Att nu också får Helgelandskusten i vår portfölj gör att vi får flera områden som gränsar till varandra, och vi fortsätter därför att vara en viktig aktör och arbetsplats på Helgeland. Med det nya kontraktet kommer vi att behöva rekrytera nya medarbetare och hitta fler leverantörer att samarbeta med, säger Thomas Lundström, vd Svevia Norge AS.

Uppdraget som vägentreprenör innebär omfattar vägunderhåll året om och dygnet. Vintertid betyder det framför allt snöröjning och halkbekämpning. Under sommarsäsongen utförs löpande vägunderhåll som att laga mindre vägskador, sköta om skyltar, vägräcken, diken och att säkra så att vatten passerar obehindrat genom vägtrummor.

Kontrakten är värd cirka 91 miljoner norska kronor per år. Kontraktet startar den 1 september 2024 och sträcker sig över fem år med möjlighet till totalt fyra optionsår.

Svevia Norge AS är ett dotterbolag till Svevia AB och bildades 2011. Bolaget har kontrakt som vägentreprenörer på 12 driftområden i Norge och en omsättning på cirka 850 miljoner kronor per år. Huvudkontoret ligger i Mosjøen.

Presskontakt