Artikel bild

Svevia fortsätter sköta vägarna i Åsele

Från och med 1 september kommer Svevia att på uppdrag av Trafikverket att sköta om underhållet av vägarna inom driftområde Åsele. Totalt omfattar området 907 kilometer väg.

Svevias uppdrag är att året om och dygnet runt sköta om de statliga vägarna inom driftområdet. Vintertid handlar det framför allt om snöröjning och halkbekämpning för att göra vägarna säkra och framkomliga. Sommartid sköter Svevia om det löpande vägunderhållet som att laga mindre vägskador, sköta om skyltar, vägräcken, diken och att säkra så att vatten passerar obehindrat genom vägtrummor.

– Driftområde Åsele har alltid varit ett klassiskt inlandsuppdrag med ett vägnät bestående av få stora leder och ett mindre nät av lågtrafikerade vägar. Klimatet bjuder sällan på den typen av utmaningar som kust och fjällområden präglas av. Men i och med att driftområdet från och med i år även omfattar geografin mellan Dorotea och Borgafjäll, med höjder och dalgångar kommer vi på de vägsträckorna att få ett mer växlande väglag, berättar Vanja Fältén, Svevia.

I centrala Åsele möts väg 90 och 92, de två mest trafikerade vägarna i området som fungerar som huvudleder för boende, turistnäringen, skogsbolag och övrigt näringsliv.

– Välfungerande vägar är helt avgörande för alla som bor och verkar här. Det som framför allt skiljer uppdrag i glesbygd från mer vältrafikerade områden är att vägnätet är begränsat och därför också sårbart. Det vill säga om en väg inte fungerar så går det inte att ta sig fram med bil, för det finns inga alternativa vägar att välja. Framkomliga vägar är med andra ord helt livsavgörande för alla som bor och verkar i området.

Svevia som redan idag sköter uppdraget för driftområde Åsele påbörjar sitt nya kontrakt från och med den 1 september. Uppdraget är värt cirka 34 miljoner kronor per år.

För ytterligare information

Vanja Fältén, arbetschef, division Drift, telefon, 090 – 17 26 06

Presskontakt