Artikel bild

Svevia sköter om Skogskyrkogården

Svevia fortsätter att under de närmaste tre åren vårda och underhålla grönytor och gravytor på Skogskyrkogården. Arbetet utförs på uppdrag av Stockholms stads kyrkogårdsförvaltning.

Skogskyrkogården finns sedan 1994 upptagen på Unescos världsarvslista. Den invigdes 1920, är 100 hektar stor och omfattar över 90 000 gravplatser.

– Vårt uppdrag är att på kyrkogårdens norra del ta hand om allmänna grönytor och gravplatser. Vi klipper gräset, sköter om gravytor, planterar, rensar ogräs, tar bort barr och löv, och ser helt enkelt till att allt är fint välskött och att det sker på ett värdigt och respektfullt sätt, säger Kerstin Andersson, Svevia.

Den norra delen av Skogskyrkogården som omfattar cirka 15 000 gravar och gräsklippningsytor på cirka
300 000 kvadratmeter.

– Att det är en gravplats och ett världsarv gör att uppdraget skiljer sig från ett vanligt parkuppdrag. Här sker gräsklippning och trimning med små maskiner. Varje grav där gravrättsinnehavaren har köpt gravskötsel av kyrkogårdsförvaltningen sköter vi om. Vi kantskär, luckrar, rensar ogräs och planterar vår-, sommar- och höstblommor och lägger ut vinterdekorationer till allhelgonahelgen.

Allt arbete sker i tätt samarbete med kyrkogårdsförvaltningen som håller Svevia uppdaterade med veckans händelser och inplanerade ceremonier.

– Det här är en plats som ska präglas av frid och värdighet för sörjande och gravbesökare, samtidigt som det är vår arbetsplats. En stor del av uppdraget handlar om att planera men också att hela tiden förhålla oss till och anpassa vårt arbete till människor och situationer som vi möter på kyrkogården. Skogskyrkogården är också ett världsarv och välbesökt av människor som inte har en särskild grav att besöka utan är intresserade av platsen.

Svevia har haft uppdraget att sköta om Skogskyrkogården sedan 2017. Det nya uppdraget börjar den 1 april och sträcker sig över tre år med möjlighet till option på ytterligare ett år. Kontraktet är värt cirka 3,5 miljoner kronor per år.


Fakta Skogskyrkogården

Plats: Gamla Enskede,Stockholms kommun.

Invigdes 1920.

Betraktas som ett av de viktigaste verken inom modern arkitektur och upptogs 1994 på Unescos världsarvslista.

Skapades 1915–1940 av arkitekterna Gunnar Asplund och Sigurd Lewerentz.

Med 100 000 gravplatser är skogskyrkogården störst i landet, räknat i antalet gravplatser.

Kända personer som är begravda här är till exempel Birgit Cullberg, Greta Garbo, Olle Hellbom, Jan Johansson, Eyvind Johansson, Ivar-Lo Johansson, Sune Mangs, Lennart ”Nacka” Skoglund, Sonja Åkesson.


Fakta Svevias uppdrag

Start: 1 april 2021.

Längd: Tre år med möjlighet till ett års option.

Mängd och yta: Cirka 15 000 gravar och 300 000 kvadratmeter gräsyta.

Haft uppdraget sedan: 1 april 2017 – 31 mars 2021.

Exempel på andra parkskötseluppdrag: Alla parkmiljöer i Farsta, Skarpnäck, Hägersten och Liljeholmen, på uppdrag av Stockholm stad.


För ytterligare information kontakta:

Kerstin Andersson, platschef Svevia, tfn; 076-785 37 96

Presskontakt