Artikel bild

Svevia bygger gång och cykelbana utanför Uddevalla

Det ska bli tryggare att gå och cykla mellan Ammenäsvägen och Sundstrand. Svevia ska på uppdrag av Trafikverket bygga en gång- och cykelbana som löper parallellt med väg 679 som passerar under E6.

Projektet omfattar röjning, schaktarbete, anläggning av gång- och cykelbana samt ombyggnation av fem busshållplatser.

– Uppdraget liknar många andra som vi utför. Den utmaning som alltid finns för oss i alla projekt där vi ska anlägga något i en redan befintlig trafikmiljö är den passerande trafiken. För att kunna bygga, behöver vi transportera material och ha arbetsfordon och medarbetare vid arbetsområdet. Det påverkar ofta framkomligheten på något sätt och vi hoppas på förståelse från pendlare och passerande trafikanter, säger Fredrik Lundvall, Svevia.

Den nya gång- och cykelbanan som ansluter till bostadsområdet Sundstrand kommer också att göra det möjligt för oskyddade trafikanter att ta sig vidare in till Uddevalla centrum på ett säkert sätt.

– I området finns invasiva arter som parkslide, jättebalsamin och blomsterlupiner. Det behöver vi ta hänsyn till när vi utför anläggningsarbetet genom att noga ta tillvara på schaktmassorna på ett sätt som gör att ytterligare spridning begränsas. Intill sträckan finns även fornminnen som vi kommer att skydda med byggstaket, något som också kan betyda att vi stöter på fornminnen under schaktningsarbetet, säger Lundvall.

Projektet kommer att starta under mars månad och beräknas vara avslutat i december

Kontraktet är värt cirka 12 miljoner kronor

Presskontakt