Artikel bild

Svevia bygger för ökad säkerhet i Kittelfjäll

En belyst gång-och cykelväg ska förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter som går, cyklar och åker skidor längs väg 1088, Kittelfjäll i Västerbotten. Projektet utförs på uppdrag av Trafikverket och ska vara klart till hösten 2024.

Kittelfjäll, Vilhelmina kommun i Västerbotten är en mycket uppskattad ort för alla som tycker om att vistas i vacker fjällmiljö, sommar som vinter.

– Här finns allt som behövs för en lyckad fjällsemester. Det som dock alltid varit lite bekymmersamt är att vägen som går rakt genom byn också är den enda vägen. Det gör att biltrafik, skoterförare, skidåkare och vanliga gångare och cyklister trängs på samma väg. Utöver det passerar en hel del tunga transporter orten. Trafiksäkerheten har inte varit tillfredsställande och vintertid när plogkanterna tillkommer blir vägen ännu smalare, säger Daniel Lambertsson, Svevia.

Svevias uppdrag är att anlägga den första etappen på en belyst gång- och cykelbana med passager till byns viktigaste knytpunkter som butik, hotell, camping och skidanläggning. Sträckan är cirka 1,6 kilometer lång. Uppdraget omfattar även byte av sju stycken vägtrummor varav två är så kallade miljötrummor.

– En miljötrumma anläggs när ett vattendrag korsar en vägbana. För att värna den biologiska mångfalden ser vi till så att vattenlevande organismer obehindrat kan passera. I samband med schaktarbetet ska vi också säkerställa att de schaktmassor som innehåller frön och växtdelar från lupiner ska saneras för att förbygga ytterligare spridning, säger Daniel Lambertsson.

Trafikverket planerar ytterligare en etapp av belyst gång- och cykelbana längs väg 1088. Totalt ska en fyra kilometer lång gång- och cykelbana förbättra trafiksäkerheten och öka tryggheten för oskyddade trafikanter genom samhället Kittelfjäll.

Presskontakt