Artikel bild

Svevia förbättrar väg 356 mellan Niemisel och Bjurå

På uppdrag av Trafikverket kommer Svevia att utföra vägförstärkning och lägga ny asfalt på vägen mellan Niemisel och Bjurå under sommaren 2021.

– Det här är ett klassiskt beläggningsuppdrag; att förbättra en vägsträcka i Norrbottens inland som, även om det inte är den mest vältrafikerade vägen, fyller ett viktigt syfte både för boende i området och för regionens skogsindustri, säger Robert Nyhlén, Svevia.

Sträckan som ska åtgärdas är 10 kilometer och kraftigt påverkad av sättningar och sprickbildning.

– Vi kommer att börja med att fräsa bort asfalten. För att kunna återuppbygga stabiliteten behöver vi sedan gräva ur vägen, omfördela och delvis ersätta det gamla materialet i vägkonstruktionen. Arbetet avslutas med att vi lägger på en ny asfaltbeläggning.

I uppdraget ingår även att se över vägens sidoområden såsom diken, slänter och vägtrummor där vissa kommer att behöva bytas ut.

– När vägnätet är glest som det är här i Norrbotten finns det sällan alternativa vägar att välja för trafikanterna. Vi är angelägna om att de tryggt och säkert ska kunna passera våra arbeten samtidigt som vi måste trygga arbetsmiljön för de som sitter i arbetsmaskinerna och för våra medarbetare på vägen. Det betyder att vi både kommer att behöva sänka hastigheten på den sträckan där vi arbetar och att ställa upp trafikanordningar som delvis begränsar körytan.

Planering pågår och arbetet kommer att utföras under sommaren. Projektet som ska vara färdigställt månadsskiftet september – oktober, utförs på uppdrag av Trafikverket. Kontraktet är värt cirka 11 miljoner kronor.

För ytterligare information kontakta:
Robert Nyhlén, arbetschef, Svevia, tfn; 0920 – 23 62 47

Presskontakt