Artikel bild

Svevia åtgärdar väg 573 för minskad rasrisk

Svevia kommer att utföra riskreducerande åtgärder på en sträcka längs väg 573 i byn Mo, utanför för Nordmaling i Västerbotten. Vägen löper delvis parallellt med Lögdeälven och på den aktuella sträckan visar en brant vägslänt tecken på minskad bärighet på grund av erosion.

– Det här är ett framsynt projekt som handlar om att åtgärda en vägsträcka där det finns risk för sättningar och i värsta fall ras. Här väljer Trafikverket att satsa på förebyggande arbete, vilket är mycket lovvärt. Med förra hösten i färskt minne vet vi hur snabbt stora mängder vatten kan skapa förödande skador på vägarna, säger Daniel Lambertsson, Svevia.

Uppdraget omfattar avverkning, röjning och markberedning. Slänten kommer delvis att schaktas ur för att sedan åter byggas upp med bergkross. Åtgärden innebär att den branta älvbrinken får en ny profil med en avsats halvvägs upp, där det kommer att skapas en promenadväg. Svevia ska även anlägga en parkeringsyta och montera vägräcken i anslutning till den aktuella sträckan.

– Arbetsområdet har en mycket brant lutning, vilket gör flera arbetsmoment utmanande, framför allt ur arbetsmiljösynpunkt. Avverkning och markberedning kommer till stora delar att behöva utföras manuellt och för att vi ska kunna schakta ur och frakta bort massor och sedan tillföra bergkross kommer vi att behöva bygga tillfälliga vägar för våra arbetsfordon.

En annan utmaning är den känsliga miljön. Lögdeälven har ett rikt djurliv, anses vara Sveriges mest värdefulla skogsälv, och ingår i EU:s nätverk av skyddade områden, Natura 2 000.

– Arbetet planeras noggrant för att minimera risken för grumling i vattnet. Som en förebyggande åtgärd har Trafikverket flyttat på flodpärlmusslor som finns i området och vi tar löpande vattenprover under hela projektet.

Projektet planeras starta under oktober och kommer att pågå fram till våren 2022. Kontraktet är värt cirka sju miljoner kronor.

För ytterligare information kontakta:

Daniel Lambertsson, entreprenadchef, Svevia, telefon: 010-458 15 28

Presskontakt