Artikel bild

Svevia bygger gångtunnel mellan Annedal och Solvalla

På uppdrag av Stockholms stad ska Svevia bygga det planerade gångstråket med gångtunnel under Ulvsundavägen mellan Annedal och Solvalla.

Svevias uppdrag omfattar mark- och konstruktionsarbeten för ny gång- och cykelanslutning från Dartanjangs gata i Annedal till Tvärbanans planerade hållplats i Solvalla, genom Solvalla koloniområde och i tunnel under Ulvsundavägen.

- Tunneln som ska anläggas under den befintliga Ulvsundavägen kommer att byggas i två etapper. Innan vi påbörjar det arbetet kommer vägkonstruktionen breddas och trafiken flyttas för att ge plats till arbeten med den första tunnelhalvan. Därefter flyttas trafiken på den nybyggda betongkonstruktionen och den andra halvan kan byggas, förklarar Moritz Kolmar, Svevia.

Det anslutande gångstråket kompletteras med trappa, kantsten, plattläggning och asfalterin.

Gångstråket genom koloniområdet och tunneln under Ulvsundavägen blir sex meter brett och cirka 90 meter långt varav 30 meter i tunneln. Med det nya stråket blir det enkelt för boende i Annedal och Mariehäll att nå Tvärbanans hållplats Solvalla.

Projektet planeras att starta under februari i år och beräknas vara klart sommaren 2022. Kontraktet är värt cirka 20 miljoner kronor.


För ytterligare information kontakta:
Moritz Kolmar, arbetschef, Anläggning Stockholm, Svevia, tfn; 070 – 225 08 78

Presskontakt