Artikel bild

Ökad orderingång, stärkt resultat och förbättrat kassaflöde

Svevia inledde året starkt. Orderingången i det första kvartalet uppgick till 5,3 miljarder kronor (3,9) och var den högsta i bolagets historia. Orderstocken vid periodens slut uppgick till 11,9 miljarder kronor (11,2). Rörelseresultatet förbättrades och uppgick till 5 miljoner kronor (-12). Det operativa kassaflödet stärktes och uppgick till 227 miljoner kronor (-69).

– Vi har inlett 2022 mycket starkt. Vår orderingång och orderstock nådde rekordnivåer, rörelseresultatet och kassaflödet förbättrades kraftigt. Det är tydligt att vår strategi är framgångsrik även i dessa turbulenta tider, säger Anders Gustafsson, vd och koncernchef i Svevia.

Det pågående kriget i Ukraina med påföljande sanktioner mot Ryssland skapar dels brist på flera insatsvaror, dels ökade priser på drivmedel.

– Genom långsiktiga samarbeten med starka leverantörer har vi med strategiska inköp kostnadseffektivt försörjt verksamheten. Ett exempel är att vi genom en internationell samarbetspartner gjort oss oberoende av bitumen från Ryssland. Våra marknadsförutsättningar är fortsatt gynnsamma trots att läget i omvärlden har försämrats. Svevias starka finansiella ställning, tillsammans med vår specialiserade organisation med spetskompetens inom våra kärnverksamheter, ger oss en stabil grund till fortsatt lönsam tillväxt, avslutar Anders Gustafsson.


För mer information:

Anders Gustafsson, vd och koncernchef, 08-404 10 00
Tobias Bjurling, CFO, 08-404 10 00.

Se hela rapporten på svevia.se/finansiella-rapporter

Presskontakt

Sofia Eriksson, Kommunikationschef

08 - 764 23 79

sofia.eriksson@svevia.se