Artikel bild

Svevia får kontrakt för brounderhåll på ostkusten

Under de närmaste tre åren är det Svevia som på uppdrag av Trafikverket kommer att sköta om underhåll och löpande reparationer av cirka 1100 broar inom Kalmar-, Blekinge-, Kronobergs län och Öland.

För att säkerställa trafiksäkerheten och minska behovet av kostsamma broreparationer utförs löpande inspektioner och underhåll på Sveriges alla broar.

– Väder, vägsalt och slitaget från trafiken gör att de sakta slits ner. Det löpande underhållet handlar mest om att hålla brons alla delar hela och rena. Vi röjer bort vegetation som tär på konstruktionen och spolar dem regelbundet rena från salt och smuts men utför också mindre reparationer. Vårt jobb är att säkerställa att de håller en trafiksäker standard och att förlänga deras livslängd. Löpande drift och underhåll är helt klart det mest samhällsekonomiska sättet att ta hand om broar, vägar och all form av infrastruktur, säger Martin Adolfsson, Svevia.

Uppdraget omfattar Trafikverkets broar längs det statliga vägnätet. I kontraktet ingår även beredskap för akuta skador som uppstår.

– Oftast handlar det om yttre påverkan vid olika typer av olyckor. Det kan vara en skadad brotrumma eller ett påkört broräcke. Kontraktet omfattar också totalt sju planerade broreparationer i olika storlekar. Allt från mindre reparationer, renovering av brotrummor till lite mer omfattande åtgärder som till exempel ett kantbalksbyte på bron längs väg 23 vid Huseby strax utanför Växjö. Vi utför också det löpande underhållet av Ölandsbron, säger Martin Adolfsson.

Kontraktet sträcker sig över tre år från 1 januari 2024 till sista december 2026 och är värt cirka 18 miljoner kronor


Presskontakt