Artikel bild

Svevia förbättrar trafiksäkerheten på E45 mellan Skarvsjöby och Storuman

Sträckan som är 14 kilometer lång och rejält nedsliten ska under sommaren rustas upp. Vägbanan ska förstärkas, vägtrummor ersättas och ny asfaltbeläggning läggas ut. Vägarbetet beräknas pågå under sommarmånaderna.

– Den här typen av vägförstärkningsåtgärder är både ett underhållsarbete men också en trafiksäkerhetsåtgärd. Säkra och framkomliga vägar är en förutsättning för ett fungerande samhälle. Det här är en klassisk turistväg som sommartid trafikeras av många husvagnar och husbilar. Så den behöver vara trygg och bekväm att köra på, säger Jonas Fredriksson, Svevia.

Svevia, som utför projektet på uppdrag av Trafikverket, ska byta ut och förstärka vägens överbyggnad. På några ställen där det blivit större sättningar kommer vägen att behöva grävas ur.

– Vatten i alla former, nederbörd, smältande snö, vattendrag, är en av de mest bidragande orsakerna till att en vägkonstruktion inte håller. Men även belastningen och slitaget av trafiken har stor påverkan. På sträckan kommer vi att även utföra avvattningsåtgärder och byta ut några av vägtrummorna.

Väg E45 som även kallas Inlandsvägen är Sveriges längsta väg och sträcker sig från Karesuando i norr till Göteborg i söder. Den fortsätter sedan genom hela Europa ner till Gela på Sicilien, Italien.

– De som väljer E45 får uppleva de vackra vyer som Sveriges inland erbjuder i ett lite lugnare tempo jämfört med att köra E4 längs kusten.

Vägarbetena kommer att pågå under hela sommaren men exakt när de startar går i dagsläget inte att säga säkert.

– Vi måste invänta att tjälen går ur marken, men ambitionen är att starta under juni månad. Hela projektet ska vara klart i oktober. Då ligger vägen hel och stadig med ny beläggning och nymålad vägmarkering.

Kontraktet är värt cirka 17 miljoner kronor.

För ytterligare information kontakta:

Jonas Fredriksson, arbetschef Drift Västerbotten, tfn; 070-386 88 08

Presskontakt