Artikel bild

Svevia sanerar det före detta glasbruket i Björkå

På uppdrag av Sveriges geologiska undersökning (SGU) utför Svevia en schaktsanering efter ett gammalt glasbruk i Uppvidinge kommun. Ytan är ett cirka 10 000 kvadratmeter stort område. Projektet startade i oktober.

Uppdraget omfattar schakt, sortering av material samt transport till deponi och fyllning med morän. Gräsfrön ska spridas på ytan som ska få återgå till naturmark.

– Under arbetets gång har det visat sig att föroreningarna gått djupare ner än vad beräkningarna visade, men vi uppskattar att vi totalt kommer att schakta ur cirka 10 500 kubikmeter, säger Claes Dahrén, Svevia.

Han berättar att allt stenmaterial som överstiger 50 millimeter sorteras ur för att återanvändas på plats.

– I så stora stenar återfinns inte föroreningarna och eftersom det här är en mycket stenrik mark är det en god idé att återanvända materialet till återfyllnad. På så sätt kan vi minska de miljöbelastande transporterna av material avsevärt.

Projektet är en del av det långsiktiga uppdrag som SGU är huvudman för och som handlar om att utreda och efterbehandla glasbruk inom glasriket.

– Vi har efterbehandlat flera glasbruk genom åren och är väl införstådda med vilka föroreningar det handlar om och hur de ska hanteras. Efter just glasbruk är det framför allt arsenik och bly som det finns höga halter av. Andra föroreningar är till exempel zink och arium. Det här glasbruket drevs mellan 1871 och 1969. På den här platsen har det visat sig att även mycket annat blivit dumpat genom åren. Vi har hittat både sopor, gamla skor och en hel framvagn från en lastbil, säger Claes Dahrén.

Projektet utförs som en utförande entreprenad och är värt cirka 4,7 miljoner kronor.

För ytterligare information:

Claes Dahrén, platschef Svevia, telefon; 010 – 458 11 05

Presskontakt