Artikel bild

Svevia förstärker bro i Stöde

Ökad trafikmängd och tunga transporter gör att Trafikverket vill höja bärighetsklassen på bron till BK4. Uppdraget utförs av Svevia som har påbörjat arbetet. I anslutning till arbetet genomförs också ett fullskaleprov av en metod som ska ge stålet en högre hållfasthet.

Svevias uppdrag är att förstärka brons stålkonstruktion genom att svetsa på mer stål. Projektet innebär omfattande arbete med svetsning, blästring och målning.

– För att kunna utföra arbetet på ett så säkert sätt som möjligt har vi monterat upp en stor byggställning. Ställningen har vi sedan klätt in för att skydda Ljungans vattenmiljö från blästringssand och annan påverkan från broarbetet, säger Marie-Louise Nordén, Svevia.

Bron löper längs väg 305 och korsar Ljungan i samhället Stöde, väster om Sundsvall, strax innan anslutningen mot E14.

I samband med förstärkningsarbetet utförs också en fullskalig test av en metod som kallas HFMI, vars syfte är att ge stålet en högre hållfasthet. Testerna utförs i ett samarbete mellan Trafikverket, Chalmers och metallforskningsinstitutet Swerim AB.

– Det är mycket intressant, säger Marie-Louise Nordén. En stålkonstruktion är inte starkare är sin svagast svetsskarv. Om det finns en metod för att höja hållfastheten i stål så skulle det innebära säkrare konstruktioner och ett minskat behov av löpande underhåll vilket på sikt kan effektivisera ekonomin för brounderhåll och skapa mindre störningar i trafikmiljön.

Under arbetets gång kan framkomligheten påverkas – men Svevias ambition är att så långt som möjligt hålla vägbanan öppen så att trafiken kan rulla på med enbart anpassad hastighet. Projektet är värt cirka 10 miljoner kronor och beräknas vara avslutat i september.

För mer information
Marie-Louise Nordén, telefon: 0611 – 442 35

Presskontakt